Cluster 0 - Fundamenten

  • 0.1 Informed Consent: Dit project heeft tot doel na te gaan of de bestaande geïnformeerde toestemming al dan niet dient te evolueren, en, zo ja, de basisdiensten en het organisatorisch kader daaraan aan te passen.
  • 0.2 Toegangsmatrix, therapeutische, zorg- en andere relaties: Dit project heeft tot doel na te gaan of de bestaande toegangsmatrix en de elektronische bewijsmiddelen van therapeutische, zorg- of andere relaties al dan niet dient te evolueren, en, zo ja, de basisdiensten en het organisatorisch kader daaraan aan te passen. Het concept moet de uitbreiding met andere types relaties toelaten.
  • 0.3 Basisdienst gebruikers- en toegangsbeheer: Dit project heeft tot doel na te gaan of de bestaande basisdienst gebruikers- en toegangsbeheer al dan niet dient te evolueren, en, zo ja, de basisdienst en het organisatorisch kader daaraan aan te passen.
  • 0.4 Regels voor ‘kluis van e-Gezondheid’ en taakverdeling tussen authentieke bronnen: De verschillende, bestaande en toekomstige opslagstructuren van patiënt-gerelateerde gegevens moeten gestandaardiseerd worden op het vlak van privacy, toegankelijkheid, toegangsbeveiliging. Dit project heeft ook tot doel na te gaan of de bestaande taakverdeling tussen authentieke bronnen en de regels voor de ‘kluizen van eGezondheid’ al dan niet dient te evolueren, en, zo ja, de diensten en het organisatorisch kader daaraan aan te passen.
  • 0.5 Informatiestandaarden: Het is wenselijk dat de verdere uitbouw van eGezondheid maximaal wordt gebaseerd op open, state-of-the-art internationale standaarden, met redelijke waarborgen op backward compatibility. Dit zal zeker het geval moeten zijn bij nieuwe projecten. Standaarden moeten een evolutie naar de aansluiting met internationale systemen, de toegankelijkheid van de markt voor internationale softwareleveranciers en de toegang voor Belgische softwareleveranciers tot de internationale markt mogelijk maken.
  • 0.6 Terminologie: De gegevensuitwisseling tussen eGezondheidssystemen vereisen gestandaardiseerde informatie-coderingen.
  • 0.7 CobrHa Next Generation & UPPAD: Om de toegevoegde waarde van het bestaande systeem CobrHa in proces-kwaliteit en –efficiëntie te verhogen, zijn extra functionaliteiten vereist zoals historiek, publish-and-subscribe.
  • 0.8 Strategisch onderzoek naar efficiënte samenwerkingsmodellen met externe betrokkenen:De federale administraties, gefedereerde entiteiten, zorgverleners en organisaties actief in de zorg hebben nood aan een betere en grotere impact te hebben op de ontwikkeling van nieuwe en bijkomende functionaliteiten door de softwareleveranciers van e-Gezondheidssystemen en de softwareleveranciers willen efficiëntere financiering voor de ontwikkeling van nieuwe systemen en functionaliteiten.

 

Raadpleeg het gedetailleerde programma van het actieplan 2019-2021

 

Contactpersonen Cluster 0 Roadmap eGezondheid

Cluster Trekker Contactpersoon Besproken in Werkgroep (WG)
Cluster 0.1 Informed Consent eHealth platform V. FORTON WG Toegang
Cluster 0.2 Toegangsmatrix, therapeutische zorg- en andere relaties eHealth platform V. FORTON WG Toegang
Cluster 0.3 Basisdienst gebruikers- en toegangsbeheer eHealth platform P. LARIDON WG Toegang
Cluster 0.4 Regels voor « kluis van eGezondheid » en taakverdeling tussen authentique bronnen eHealth platform F. ROBBEN WG Architectuur
Cluster 0.5 Informatiestandaarden eHealth platform R. BOSMAN et P. LARIDON WG Architectuur