Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Vitalink

Voorstelling

Vitalink is het nieuwe, digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie. Dat gebeurt steeds met het volste respect voor de privacy en onder erg strenge beveiligingsvoorwaarden. Zo werken zorg- en hulpverleners beter samen en krijgen patiënten de beste medische begeleiding.

Voor wie

Vitalink is er voor zorg- en welzijnsprofessionals en voor de patiënt. Vitalink zit voorlopig nog in een proeffase. Op dit moment kan Vitalink gebruikt worden door een beperkte groep patiënten, huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen en thuisverzorgenden die deelnemen aan één van de vier pilootprojecten. Ook enkele voorzieningen voor thuisverzorging en –verpleging zijn betrokken.

Vanaf eind oktober 2013 kunnen alle artsen, apothekers, thuisverpleegkundigen en thuisverzorgenden gebruik maken van Vitalink en krijgen ook tandartsen en vroedvrouwen toegang. Ook door de Vlaamse gemeenschap erkende voorzieningen kunnen toegang krijgen tot Vitalink, mits ze daartoe een overeenkomst sluiten met de Vlaamse overheid.

Hoe invullen/gebruiken

Individuele zorgverleners kunnen zorg- en welzijnsgegevens delen via Vitalink als ze over aangepaste software beschikken. Vraag uw softwareleverancier of uw software reeds klaar is voor Vitalink!

Zorgverleners moeten zich identificeren met hun elektronische identiteitskaart of met een eHealth-certificaat om toegang te kunnen krijgen tot het platform.
Patiënten kunnen een applicatie downloaden om toegang te krijgen tot hun gegevens op Vitalink. Er wordt een applicatie aangeboden door uw ziekenfonds en door private leveranciers.

Erkende voorzieningen kunnen Vitalink integreren in hun software.

Meer informatie

Website : www.vitalink.be

E-mail : vitalink@vlaanderen.be