Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

SMUREG WS SDS / CAD2MUGREG

Voorstelling    

Dankzij SMUREG WS SDS kunnen de registratie en de bijwerking van een interventiefiche in het SMUREG-systeem geautomatiseerd en vereenvoudigd worden. Deze webservice ontvangt SDS-berichten die afkomstig zijn van de noodoproepcentrales (ook « noodcentrales » genoemd) op verschillende tijdstippen tijdens een MUG-interventie of wanneer een PIT ingeschakeld wordt door deze centrales.
Deze SDS-berichten bevatten tijdsaanduidingen over de oproep, het alarmsignaal aan de MUG, het vertrek van het voertuig, de aankomst op de interventieplaats, het vertrek op de interventieplaats, de aankomst in het ziekenhuis, de beschikbaarheid van de ziekenwagen, enz. Daarnaast worden ook de gegevens over de interventieplaats en de identificatie van de hulpverleners bewaard.
Dankzij een functionaliteit in Smureg kunnen deze berichten opgehaald en gebruikt worden om de interventiefiches al voor een deel in te vullen.

Voor wie     

Deze toepassing is toegankelijk voor de systemen van de noodoproepcentrales

Hoe invullen/gebruiken    

Het systeem van de noodoproepcentrales kan via de webservice SDS-berichten versturen.

Voor meer informatie    

Zie de webiste van de FOD Volksgezondheid.