Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Registratie van Minimale Klinische Gegevens (MKG)

Voorstelling

Via deze toepassing sturen de ziekenhuizen elke maand hun MKG-bestanden naar de Federale Overheidsdienst. De MKG zijn een gestandaardiseerde en beknopte registratie van het medisch dossier van de patiënt. Sedert 1990 is deze registratie verplicht voor de algemene ziekenhuizen. De MKG-registratie dient om:

  • de behoeften inzake ziekenhuisuitrusting te kunnen bepalen
  • de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningnormen van de ziekenhuizen en hun diensten te definiëren
  • de financiering van de ziekenhuizen te organiseren
  • het beleid met betrekking tot het uitoefenen van de geneeskunde te bepalen
  • een beleid uit te stippelen op het vlak van de epidemiologie

Voor wie?

Deze toepassing is bestemd voor iedereen in de betrokken ziekenhuizen die verantwoordelijk is voor het opsturen van MKG-bestanden naar de Federale Overheidsdienst.

Hoe invullen/gebruiken?

De MKG worden geëxporteerd 11 bestanden volgens een structuur die door de Federale Overheidsdienst werd opgelegd en die beschreven staat in een brochure die aan elk betrokken ziekenhuis werd overgemaakt.