Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Het project Recip-e is gericht op de informatisering van het ambulante zorgvoorschrift, waarbij de rol en verantwoordelijkheid van alle actoren in de gezondheidszorg worden gerespecteerd. De drijfveer voor de implementatie van het project is vooreerst de meerwaarde voor de patiënt, de zorgvoorschrijver en de uitvoerder van het voorschrift.
In een eerste fase heeft het project betrekking op voorschriften van geneesmiddelen.

Functionaliteit

Medische gegevens met betrekking tot het voorschrift, die toebehoren aan de patiënt, worden beheerd door de zorgverstrekkers (artsen en apothekers). Zo wordt de huidige vertrouwensrelatie patiënt - zorgverstrekker gerespecteerd. De patiënt krijgt de mogelijkheid om persoonlijke voorschriftgegevens te raadplegen en te beheren, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

  • Het voorschrift zal via het medische pakket van de voorschrijvende arts worden gegenereerd en wordt vertaald naar een elektronisch bericht (type XML KMEHR-bis). Het bericht wordt vercijferd naar het Recip-e systeem verstuurd als niet-geadresseerd bericht, waarbij de medische inhoud van het bericht van op de PC van de voorschrijver wordt ge-ëncrypteerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de encryptie-basisdienst van het eHealth-platform.
  • Bij ontvangst verifieert Recip-e de formele integriteit en correctheid van het voorschrift en plaatst –indien OK– een tijdstempel (via de timestampbasisdienst van het eHealth-platform).
  • Recip-e bevestigt de ontvangst van het elektronische voorschrift aan de voorschrijver, kent een uniek voorschriftnummer toe en bewaart het vercijferde voorschrift tijdelijk op zijn server.
  • De patiënt kan de uitvoerder van het voorschrift vrij kiezen. Deze zorgverstrekker kan het voorschrift, dat tijdelijk in het centrale systeem opgeslagen is, ophalen. Wanneer minstens 1 item van het voorschrift afgeleverd is, wordt het voorschrift permanent aan het systeem van de zorgverstrekker (apotheek, kinesist, …) overgemaakt. Het Recip-e-systeem houdt een logging en tracing bij.

Doelgroepen

Deze toepassing richt zich tot de voorschrijvers van gezondheidszorgen (artsen, tandartsen) en de uitvoerders van zorgvoorschriften (apothekers, kinesisten, ambulante verpleegkundigen), alsook tot de patiënt zelf.

Gebruikte basisdiensten