Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Qermid©Pacemakers - Quality oriented Electronic Registration of Medical Implant Devices

Boodschap ter attentie van de ziekenhuizen

Op aanvraag van de patiënt, kan een kopij van de terugbetalingsaanvraag worden afgeleverd als "certificaat van implantatie". 
Indien u de kopij wenst te bewaren in PDF-formaat, volstaat het om tijdens het afdrukken de printer te wijzigen naar een virtuele printer die u zal toelaten om het implantaatcertificaat (= html pagina) om te zetten naar PDF. U hoeft dan enkel nog het document te bewaren op uw computer. 
Gelieve u te richten tot bij de informaticadienst van uw ziekenhuis indien u niet over dergelijke toepassing beschikt. 
Er zijn online meerdere toepassingen gratis beschikbaar. (Via een zoekmachine op "gratis toepassing printen html pdf" zoeken).

Voorstelling

De applicatie "Qermid©Pacemakers" is een online dienst die toelaat om individuele medische patiëntgegevens en materiaalgegevens over pacemakers te registreren. Op deze manier hebben de verschillende cardiologische centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten stijgt.

De registratie van deze gegevens heeft ook nog een tweede doel, namelijk het elektronisch laten verlopen van de aanvraag- en beslissingsprocedure voor de terugbetaling van de pacemakers door het RIZIV aan de ziekenhuizen.

Voor wie?

Deze toepassing is toegankelijk voor:

 • cardiologen binnen erkende pacemaker-centra 
  Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet deze gebruiker:
  • toegang hebben gekregen tot de toepassing in naam van zijn ziekenhuis
  • het profiel “Qermid-Pacemaker-Specialist” hebben gekregen binnen zijn ziekenhuis
  • erkend zijn als cardioloog bij het Kadaster van de Professionals in de Gezon dheid en het RIZIV
 • administratief medewerkers binnen deze erkende pacemaker-centra 
  Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet deze gebruiker
  • toegang hebben gekregen tot de toepassing in naam van zijn ziekenhuis
  • het profiel “Administratief” hebben gekregen binnen zijn ziekenhuis
  • verbonden aan een cardioloog in dat ziekenhuis door de Toegangsbeheerder (lokale beheerder)
  • verantwoordelijk erkend als cardioloog bij het Kadaster van de Professionals in de Gezondheid
  • verantwoordelijk erkend als arts bij het RIZIV
 • verantwoordelijken voor het College van Geneesheren-Directeurs 
  Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet deze gebruiker:
  • erkend zijn door eHealth als een verantwoordelijk voor het College van Geneesheren-Directeurs

Hoe invullen/gebruiken?

De gebruiker kan gebruikmaken van online helpguides:

De administratieve gegevens van een patiënt worden gelinkt aan een persoonlijk identificatienummer, voor Belgen is dit het INSZ-nummer (uniek identificatienummer voor de sociale zekerheid).

De medische gegevens kunnen hierna ingegeven worden volgens de bestaande standaarden van het beroep.

Bent u de Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) of de Toegangsbeheerder (lokale beheerder) van een ziekenhuis? Voor meer informatie over het gebruikers- en toegangsbeheer, gelieve de aanvulling bij het gebruikers- en toegangsbeheer voor de toepassing Qermid - Pacemakers te raadplegen.

Hulp nodig? U kunt contact opnemen met het Contactcenter op het telefoonnummer 02 / 788 51 55 of via dit formulier.