Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Qermid©ORTHOpride - Voeding en consultatie van het register "ORTHOpedic Prosthesis Identification Data"

Voorstelling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Contactcenter Op dit ogenblik bestaat er in het kader van de gezondheidssector een groeiende vraag naar de creatie van “registers”. Meer specifiek gaat het om gecentraliseerde informatieregisters die meerdere gevarieerde en complexe doelstellingen hebben.

Deze problematiek raakt in het bijzonder het domein van de orthopedie.

Er is nood aan een oplossing die de inzameling, de validatie, de registratie en het ter beschikking stellen van gegevens (statistische doeleinden, …) toelaat tijdens de plaatsingsprocedure van de heup- en knieprothesen. Dit alles zal een concreet voordeel vormen voor de sector ten op zichte van de huidige multiplicatie van autonome en onafhankelijke systemen.

Het doel van dit project is dus een registratiesysteem ter beschikking te stellen aan de orthopedisten dat hen toelaat informatie relatief aan de plaatsing van heup- en knieprothesen te registreren teneinde een “Belgisch register van de gewrichtsvervangingen” aan te leggen. Het doel van dit register bestaat uit:

  1. het verzamelen van gegevens om professionelen toe te laten de kwaliteit van de zorgen bij plaatsing van knie- en heupprothesen te onderzoeken;
  2. het ter beschikking stellen van informatie over het type van de prothesen die bij een patiënt geplaatst werden, wanneer deze op consultatie komt, zo kunnen indien nodig op een gepaste wijze accessoires worden besteld;
  3. het bepalen van de levensduur van de prothesen;

Dit project maakt deel uit van het project eCare Global – Registratie van medische gegevens.

Voor wie ?

Deze toepassing is toegankelijk voor orthopeden die werken in een ziekenhuis, en voor het administratief personeel onder hun verantwoordelijkheid.

Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet een gebruiker

  • toegang hebben gekregen tot de toepassing in naam van zijn ziekenhuis
  • het juiste profiel hebben gekregen binnen zijn ziekenhuis
  • voor de orthopeden: erkend zijn als arts die gespecialiseerd is in orth opedie bij het Kadaster van de Professionals in de Gezondheid en erkend als arts bij het RIZIV

Hoe invullen/gebruiken?

De gebruiker kan gebruikmaken van een online helpguide.

De administratieve gegevens van een patiënt worden gelinkt aan een persoonlijk identificatienummer, voor Belgen is dit het INSZ-nummer (uniek identificatienummer voor de sociale zekerheid).

Bent u de Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) of de Toegangsbeheerder (lokale beheerder) van een ziekenhuis? Voor meer informatie over het gebruikers- en toegangsbeheer, gelieve de gebruikershandleiding voor uw ziekenhuis.

Hulp nodig? U kunt contact opnemen met het Contactcenter op het telefoonnummer 02 / 788 51 55 of via dit formulier.

Voor diegenen die meer willen weten

Orthopaedica Belgica :