Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Qermid©ORTHOpride - Voeding en consultatie van het register "ORTHOpedic Prosthesis Identification Data"

U kan een eerste analyse van de gegevens uit het register ORTHOpride (december 2011) raadplegen via ORTHOpride RAPPORT 1

U kan een tweede analyse van de gegevens uit het register ORTHOpride (april 2013) raadplegen via ORTHOpride RAPPORT 2

U kan een derde analyse (enkel in het Engels beschikbaar) van de gegevens uit het register ORTHOpride (december 2015) raadplegen via ORTHOpride RAPPORT 3

U kan een vierde analyse (enkel in het Engels beschikbaar) van de gegevens uit het register ORTHOpride (februari 2017) raadplegen via ORTHOpride RAPPORT 4

U kan een vijfde analyse (enkel in het Engels beschikbaar) van de gegevens uit het register ORTHOpride (november 2018) raadplegen via ORTHOpride RAPPORT 5

U kan een zesde analyse (enkel in het Engels beschikbaar) van de gegevens uit het register ORTHOpride (oktober 2019) raadplegen via ORTHOpride RAPPORT 6

Voorstelling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Contactcenter Op dit ogenblik bestaat er in het kader van de gezondheidssector een groeiende vraag naar de creatie van “registers”. Meer specifiek gaat het om gecentraliseerde informatieregisters die meerdere gevarieerde en complexe doelstellingen hebben.

Deze problematiek raakt in het bijzonder het domein van de orthopedie.

Er is nood aan een oplossing die de inzameling, de validatie, de registratie en het ter beschikking stellen van gegevens (statistische doeleinden, …) toelaat tijdens de plaatsingsprocedure van de heup- en knieprothesen. Dit alles zal een concreet voordeel vormen voor de sector ten op zichte van de huidige multiplicatie van autonome en onafhankelijke systemen.

Het doel van dit project is dus een registratiesysteem ter beschikking te stellen aan de orthopedisten dat hen toelaat informatie relatief aan de plaatsing van heup- en knieprothesen te registreren teneinde een “Belgisch register van de gewrichtsvervangingen” aan te leggen. Het doel van dit register bestaat uit:

  1. het verzamelen van gegevens om professionelen toe te laten de kwaliteit van de zorgen bij plaatsing van knie- en heupprothesen te onderzoeken;
  2. het ter beschikking stellen van informatie over het type van de prothesen die bij een patiënt geplaatst werden, wanneer deze op consultatie komt, zo kunnen indien nodig op een gepaste wijze accessoires worden besteld;
  3. het bepalen van de levensduur van de prothesen;

Dit project maakt deel uit van het project eCare Global – Registratie van medische gegevens.

Voor wie ?

Deze toepassing is bestemd voor artsen die gespecialiseerd zijn in orthopedie en die werken in een ziekenhuisomgeving (and voor hun administratief personeel).

Hoe invullen/gebruiken?

De gebruiker kan gebruikmaken van een online helpguide.

De administratieve gegevens van een patiënt worden gelinkt aan een persoonlijk identificatienummer, voor Belgen is dit het INSZ-nummer (uniek identificatienummer voor de sociale zekerheid).

De medische gegevens kunnen hierna ingegeven worden volgens de bestaande standaarden van het beroep.

Voor meer informatie over de toegang tot de toepassing, ga naar de rubriek Hoe krijgt u toegang tot het eHealth-platform ?

Bent u de Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) of de Toegangsbeheerder (lokale beheerder) van een ziekenhuis? Voor meer informatie over het gebruikers- en toegangsbeheer, gelieve de gebruikershandleiding voor uw ziekenhuis.

Hulp nodig? U kunt contact opnemen met het Contactcenter op het telefoonnummer 02 / 788 51 55 of via dit formulier.

Voor diegenen die meer willen weten

Orthopaedica Belgica :