Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Qermid©Hartdefibrillatoren - Quality oriented Electronic Registration of Medical Implant Devices

Voorstelling

De applicatie "Qermid©Hartdefibrillatoren" is een online dienst die toelaat om individuele medische patiëntgegevens en materiaalgegevens over cardiologische implantaten en ingrepen te registreren. Op deze manier hebben de verschillende cardiologische centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten stijgt.

De registratie van deze gegevens heeft ook nog een tweede doel, namelijk het elektronisch laten verlopen van de aanvraag- en beslissingsprocedure voor de terugbetaling van de implantaten door het RIZIV aan de ziekenhuizen.

Voor wie?

Deze toepassing is toegankelijk voor:

 • cardiologen binnen erkende cardiologische centra.
  Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet deze gebruiker:
  • toegang hebben gekregen tot de toepassing in naam van zijn ziekenhuis
  • het profiel “Qermid-Cardioloog” hebben gekregen binnen zijn ziekenhuis
  • erkend zijn als cardioloog bij het Kadaster van de Professionals in de Gezondheid
  • erkend zijn als arts bij het RIZIV
 • administratief medewerkers binnen deze erkende cardiologische centra.
  Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet deze gebruiker
  • toegang hebben gekregen tot de toepassing in naam van zijn ziekenhuis
  • het profiel “Administratief” hebben gekregen binnen zijn ziekenhuis
  • verbonden aan een cardioloog in dat ziekenhuis door de Toegangsbeheerder (lokale beheerder)
  • verantwoordelijk erkend als cardioloog bij het Kadaster van de Professionals in de Gezondheid
  • verantwoordelijk erkend als arts bij het RIZIV
 • verantwoordelijken voor het College van Geneesheren-Directeurs.
  Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet deze gebruiker:
  • erkend zijn door eHealth als een verantwoordelijk voor het College van Geneesheren-Directeurs

Hoe invullen/gebruiken?

De gebruiker kan gebruikmaken van online helpguides:

De administratieve gegevens van een patiënt worden gelinkt aan een persoonlijk identificatienummer, voor Belgen is dit het INSZ-nummer (uniek identificatienummer voor de sociale zekerheid).

De medische gegevens kunnen hierna ingegeven worden volgens de bestaande standaarden van het beroep.

Bent u de Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) of de Toegangsbeheerder (lokale beheerder) van een ziekenhuis? Voor meer informatie over het gebruikers- en toegangsbeheer, gelieve de gebruikershandleiding voor uw ziekenhuis.

Hulp nodig? U kunt contact opnemen met het Contactcenter op het telefoonnummer 02 / 788 51 55 of via dit formulier.