Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

PARIS - Prescription & Autorisation Requesting Information System

Voorstelling

In 2018 veralgemeent het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift. Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD – stelt de overheid gratis een toepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System).

Voor wie ?

Het grootste nut biedt de toepassing aan huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen

 • die zich bevinden in een situatie waarin ze (tijdelijk) geen toegang hebben tot hun softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier of tot het informaticasysteem van het ziekenhuis, bijv.
  • tijdens huisbezoeken, bezoeken in woonzorgcentra,
  • tijdens een consultatie in het ziekenhuis.
 • of die (nog) niet beschikken over een Elektronisch Medisch Dossier (d.w.z. een softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier), bijv.
  • sommige categorieën van specialisten,
  • voorschrijvers die nog enkel een beperkte praktijk hebben of het beroep niet meer in de klassieke zin van het woord uitvoeren (die werkzaam zijn bij de ziekenfondsen, in de administratie, in het onderwijs, klinisch biologen, anatoom-pathologen,...),
  • oudere voorschrijvers op het einde van een actieve praktijk.

Hoe invullen/gebruiken ?

"PARIS" is voor deze situaties toegankelijk:

 • op het eHealth platform (online dienst)
 • op een desktop, laptop, en op termijn ook op tablet en smartphone
 • door een authenticatie via uw elektronische identiteitskaart en uw pincode.

De PARIS-toepassing is vanaf januari toegankelijk voor voorschrijvers die zich in hogervermelde situatie bevinden. In het licht van de continue zorgkwaliteit verdient het echter steeds aanbeveling om als voorschrijver voorschrijfsoftware met geïntegreerd EMD te gebruiken

Voor diegenen die meer willen weten

RIZIV website