Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Moduledatabank - Het Vlaamse jeugdhulpaanbod beschreven in modules

Voorstelling    

De moduledatabank bevat een beschrijving van de volledige jeugdhulpverlening in Vlaanderen in afgelijnde pakketten of modules. Het is een referentiebestand dat zowel door de jeugdhulporganisaties als de overheid gevalideerd wordt.

Voor wie    

De moduledatabank is gericht op professionele gebruikers uit de welzijnsvoorzieningen, meer bepaald jeugdhulpverlening. Via de jeugdhulpwijzer wordt de inhoud ontsloten naar een breder publiek.

Hoe invullen/gebruiken    

Na identificatie met het eigen E-Id kan een medewerker van de administratie of van een jeugdhulpvoorziening respectievelijk typemodules of modules ingeven. Afhankelijk van de rol zal de gebruiker ook modules kunnen goedkeuren, aanpassen en verwijderen. Het systeem is voorzien op maximale intersectorale afstemming doorheen alle functionaliteiten.

Voor diegenen die meer willen weten