Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

MediPrima – Database van de beslissingen van de OCMW’s inzake tenlasteneming

MediPrima is het informaticasysteem voor het beheer van de tenlasteneming van de medische hulp aan patiënten door de OCMW’s.

Voorstelling

MediPrima is het informaticasysteem voor het beheer van de tenlasteneming van de medische hulp aan patiënten door de OCMW’s.

In een database worden alle beslissingen van de OCMW’s inzake medische hulp bewaard. Deze database is toegankelijk voor iedereen die de belissingen van de OCMW’s moet kunnen raadplegen.

Het systeem wordt aldus gebruikt door de OCMW’s - die hun beslissingen tot tenlasteneming invoeren - en door de zorgverleners zoals ziekenhuizen, artsen, apothekers, verpleegkundigen, enz. die de beslissingen en de restricties erop moeten raadplegen.

Via dit systeem kunnen zorgverleners :

  1. de database van de belissingen tot tenlasteneming raadplegen ;
  2. de MediPrima-tariferingssystemen raadplegen om hun facturen op te stellen ;
  3. de verstrekkingen voor een rechthebbende op medische hulp correct factureren aan de juiste schuldenaar, voor zover deze verstrekkingen gedekt zijn door een beslissing van een OCMW.

Voor wie

MediPrima is bedoeld voor

    • personen die werken voor een zorginstelling en die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot deze toepassing (ziekenhuis) ;
    • individuele zorgverleners zoals huisartsen.

In een latere fase zal MediPrima ook worden uitgebreid naar andere doelgroepen zoals medische huizen, tandartsen of apothekers.

Hoe invullen/gebruiken ?

Om toegang te krijgen tot MediPrima dient de software van de zorgverleners de 3 MediPrima-webservices te kunnen oproepen. De ziekenhuizen kunnen de database van de OCMW-beslissingen tevens raadplegen via de webtoepassing (eCarmed - raadpleging van de medische kaarten).

De MediPrima-diensten vormen dus een aanvulling op de tariferings- en facturatiediensten van MyCareNet.

Voor de zorgverlener verloopt het proces normaal als volgt:

  1. De controle dat de patiënt wel degelijk gedekt wordt door een OCMW.
  2. De aanvraag van het tarief van een verstrekking (enkel voor huisartsen - de ziekenhuizen verrichten de aanvraag via hun eigen diensten)
  3. De facturatie van de verstrekkingen.

Voor diegenen die meer willen weten

Meer informatie over het systeem MediPrima op functioneel en technisch vlak is beschikbaar op de website van de POD Maatschappelijke integratie.