Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Medic-e intern - Elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de personen met een handicap

Voorstelling

Medic-e intern heeft betrekking op het beheer van het elektronisch medisch dossier (EMD) door artsen. Alle formulieren inzake uitkeringen aan personen met een handicap, van de formulieren die de behandelende arts moet invullen tot de beslissing van een arts van de overheid, worden opgenomen in dit EMD.

Voor wie?

De artsen van de DG Personen met een handicap en de gemachtigde artsen.

Voor diegenen die meer willen weten

Toegangsproblemen Dienst Contact Center eHealth
contactgegevens:

Alle andere vragen helpdesk FOD
contactgegevens:

  • tel: 02 / 509 83 40