Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Kankerregistratie - Online applicatie voor Kankerregistratie

Voorstelling

De kankerregistratie vormt de basis voor epidemiologisch onderzoek. Deze toepassing streeft naar een vereenvoudiging en standaardisering van de registratie en laat tevens een online kwaliteitscontrole van de gegevens toe.

Deze toepassing biedt de mogelijkheid tot klassieke kankerregistratie: ze laat toe alle gegevens op de formulieren voor de facturatie van het Multidisciplinair Oncologisch Consult, bestemd voor de ziekenfondsen, te registreren. Bovendien kunnen de MOC-formulieren via de toepassing worden uitgeprint. De zorgprogramma's voor oncologische basiszorg kunnen via deze toepassing voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de verplichte kankerregistratie zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 21 maart 2003.

Naast de klassieke kankerregistratie biedt de toepassing ook de mogelijkheid om extra variabelen te registreren in het kader van de verbetering van “Quality of Care”

Het project ‘Brachytherapie’ omvat de online registratie van een set van prostaat brachytherapie specifieke variabelen. Deze toepassing is enkel toegankelijk voor urologen en radiotherapeuten en het aan hen verbonden administratief personeel.

Het project ‘Head and Neck: oropharynxca’ omvat de online registratie van hoofd- en halstumoren. Hierbij worden zowel de klassieke registratievariabelen als een set van projectspecifieke variabelen geregistreerd.

Voor wie?

Deze toepassing richt zich tot ziekenhuisartsen en het administratief personeel dat onder hun verantwoordelijkheid werkt.

Hoe invullen/gebruiken?

De toepassing is gebruiksvriendelijk en biedt online hulp. De administratieve gegevens van de patiënten worden ingeladen met behulp van hun INSZ. Vervolgens worden de medische gegevens geclassificeerd overeenkomstig de internationale codeerrichtlijnen (TNM, ICD-O3).

Voor diegenen die meer willen weten