Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Insisto - Informaticasysteem Intersectorale Toegangspoort

Voorstelling

Behandelen van vragen tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp voor een minderjarige, meer bepaald het verlenen van een toegangsattest en het effectief toewijzen van een hulpaanbod van een voorziening. Dit gebeurt aan de hand van een aanvraagdossier.

Voor wie ?

Voorzieningen onder de hoedanigheid jeugdhulp alsook medewerkers van de Vlaamse overheid. Deze laatste groep logt in via de IDP van Vlaanderen die samen met eHealth deel uitmaakt van een Federation.

Functionaliteiten

 • registreren van de aanvraag (diverse types);
 • ranmaak en opvolging van het aanvraagdossier;
 • identificatie van de cliënt( minderjarige);
 • identificatie van de aanmelder en hulpverleners in erkende voorzieningen;
 • identificatie van de gezinsleden en andere betrokkenen t.a.v. de cliënt;
 • verduidelijken van de zorgbehoefte aan de hand van vraagstelling;
 • verrijking van de aanvraag met bijkomende, soms medische  gegevens die inhoudelijk enkel van toepassing zijn in het kader van de hulpvraag. Er worden geen bredere medische gegevens opgeslagen;
 • opstellen en goedkeuren van toegangsattest tot specifieke modules van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
 • zoekmogelijkheid hulpverleners met een specifieke rol (vb. aanmelder, registratieverantwoordelijke);
 • koppelen van de cliënt (minderjarige) aan wachtlijsten;
 • effectieve koppeling van de cliënt aan een voorziening (toewijzing);