Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Hubs & Metahub - Uitwisselingssysteem voor medische gegevens tussen zorgverleners

Voorstelling    

De doelstelling van het systeem van hubs en metahub in zijn geheel bestaat erin om regionale en lokale uitwisselingsystemen van medische gegevens, de zogenoemde "hubs", onderling te verbinden om aan een zorgverlener de mogelijkheid te bieden de beschikbare elektronische medische documenten met betrekking tot een bepaalde patiënt terug te vinden en te raadplegen, ongeacht de plaats waar deze documenten opgeslagen zijn en ongeacht de plaats vanwaar de zorgverlener op het systeem inlogt.

Voor wie     

Het systeem is momenteel beperkt tot de uitwisselingen tussen artsen zowel binnen als buiten de ziekenhuizen.

Hoe invullen/gebruiken    

Het systeem is in de eerste toegankelijk via de gebruikelijke tools van de zorgverleners (bv. het EMD van het ziekenhuis of van de huisarts) of via specifieke tools die ter beschikking gesteld worden door de regionale en lokale netwerken.

Voor diegenen die meer willen weten