Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

GFD - Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Voorstelling

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) is een collectief, professioneel en vrijwillig initiatief van de Belgische apotheken open voor het publiek. Het kadert in het voorzien van middelen ter ondersteuning van de farmaceutische zorg die de apotheker levert ten dienste van de maatschappij.

De bedoeling van het GFD is dat Belgische officina-apothekers de gegevens uit hun lokaal farmaceutisch dossier onderling kunnen raadplegen mits toestemming van de patiënt. Op deze wijze kunnen de Belgische officina- apothekers hun farmaceutische zorg op een volwaardige en efficiënte wijze verstrekken.

Voor wie

Eerstelijns apothekers.

Hoe invullen/gebruiken

De toepassing is geïntegreerd in de softwaresystemen in de officina apotheken

Meer informatie

https://www.farmaflux.be/aanbod/gedeeld-farmaceutisch-dossier-gfd/