Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Deze toepassing past in het kader van de uitvoering van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007, die de manier vastlegt waarop de wilsverklaring in verband met euthanasie wordt geregistreerd en wordt gecommuniceerd naar de betrokken artsen. Dit betekent dat elke persoon die over de hoedanigheid van arts beschikt, zal kunnen opvragen of een verklaring in deze zin is opgesteld en geregistreerd bij een gemeente na 1 september 2008.

In het geval dat een patiënt zijn wil niet meer kan uitdrukken, of dat hij zich in een staat bevindt waar euthanasie eventueel kan worden toegepast volgens de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, kan de arts zich informeren door de gegevensbank te consulteren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Functionaliteiten

Deze toepassing laat toe om op te vragen of er een wilsverklaring voor euthanasie werd geregistreerd bij een gemeente.

Doelgroepen en toegangsregels

Deze toepassing is toegankelijk voor alle artsen (gekend bij het Kadaster van Professionals in de Gezondheidszorg)

Gebruikte basisdiensten