Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

eTCT is een databank met medische consumptiegegevens over de ziekenhuizen toegankelijk voor het ruime publiek via internet. Daarin bevindt zich informatie over kosten voor medische behandelingen en het type geleverde zorg. Zo biedt ze een overzicht van de verleende zorg en de door de ziekteverzekering terugbetaalde kost.

Functionaliteiten

  • inlichten over de kosten van medische behandelingen en de terugbetaalde kosten door de ziekteverzekering
  • een overzicht geven van de verstrekte zorgen
  • deze gegevens zijn enerzijds geconsolideerd op het niveau van het rijk, en anderzijds gescheiden per medische aandoening en per ziekenhuis

Doelgroepen en toegangsregels

  • de landelijke gegevens zijn beschikbaar voor het publiek (publiek gedeelte)
  • de gegevens van een ziekenhuis zijn enkel beschikbaar voor dat ziekenhuis. Om toegang te krijgen tot het beveiligd gedeelte van deze toepassing geeft de lokale beheerder van het ziekenhuis de gebruikers van deze toepassing de nodige rechten in het systeem voor geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer

Gebruikte basisdiensten