Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

eTCT - Feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekking en de kost ervan

Voorstelling

eTCT is een databank met medische consumptiegegevens over de ziekenhuizen toegankelijk voor het ruime publiek via internet. Daarin bevindt zich informatie over kosten voor medische behandelingen en het type geleverde zorg. Zo biedt ze een overzicht van verleende zorg en de door de ziekteverzekering terugbetaalde kost.

Voor wie?

De landelijke gegevens zijn toegankelijk voor het ruime publiek; gegevens van een individueel ziekenhuis zijn enkel toegankelijk voor het ziekenhuis zelf.

De gegevens van een ziekenhuis zijn enkel beschikbaar voor dat ziekenhuis. Om toegang te krijgen tot het beveiligd gedeelte van deze toepassing geeft de lokale beheerder van het ziekenhuis de gebruikers van deze toepassing de nodige rechten in het systeem voor geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer.

Hoe invullen/gebruiken?

Met dit project wenst de overheid de ziekenhuizen, de artsen en de wetenschappelijke instellingen maximaal te informeren over het gebruik van medische zorg en de kost voor de ziekteverzekering.

Voor diegenen die meer willen weten

Technische Cel (RIZIV) : celluletechnique@inami.fgov.be
Technische Cel (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) : tct@health.fgov.be