Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Emergency Medical Service Registry (EMSR) - Services web Ambureg

Voorstelling

Ambureg is een pilootproject voor elektronische registratie van gegevens met betrekking tot de patiënt, zorgen en middelen die zijn ingezet door ziekenwagendiensten in het kader van spoedinterventies. Naar aanleiding van Ambureg worden de EMSR webservices ter beschikking gesteld.

De EMSR Registration webservice biedt de ziekenwagendiensten de mogelijkheid om gegevens te registreren per inzet van een ziekenwagen en per patiënt die in behandeling werd genomen. Deze gegevens worden bij de overdracht van de patiënt ter beschikking gesteld aan het ziekenhuis waarheen de patiënt vervoerd werd (via de EMSR Consultation webservice).

Geselecteerde gegevens worden ter beschikking gesteld aan de FOD VVVL (medische gegevens in geanomiseerde vorm) en aan het RIZIV en het fonds dringend medische hulpverlening (niet medische persoonsgegevens).

Voor wie?

In overeenstemming met beraadslaging 015/88 van het sectoraal comité kunnen de EMSR webservices enkel gebruikt worden door erkende ziekenwagendiensten (EMSR Registration en Consultation webservice) en door ziekenhuizen (EMSR Consultation webservice).

Hoe invullen/gebruiken?

De EMSR webservices dienen geïntegreerd te worden in de software van de ziekenwagendiensten (EMSR Registration en Consultation webservice) en van de ziekenhuizen (EMSR Consultation webservice). Deze webservices vereisen een gepast «token» dat meegedeeld wordt door de STS-dienst van het eHealth-platform.

Met oog op integratie van deze diensten is technische documentatie beschikbaar.

Voor diegenen die meer willen weten

Meer informatie over het pilootproject AMBUREG en de webservice EMSR is beschikbaar bij de dienst dringende hulpverlening van de FOD VVVL.