Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Emergency Medical Service Registry (EMSR) - Services web Ambureg

Voorstelling

Ambureg is de elektronische gegevensregistratie met betrekking tot patiënt-, zorg- en middelengegevens voor ambulancediensten in het kader van interventies dringende geneeskundige hulpverlening. Voor deze registratie worden de EMSR webservices ter beschikking gesteld.

De EMSR Registration webservice biedt de ambulancediensten de mogelijkheid om gegevens te registreren per inzet van een ziekenwagen en per patiënt die in behandeling werd genomen. Deze gegevens worden bij de overdracht van de patiënt ter beschikking gesteld aan het ziekenhuis waarheen de patiënt vervoerd werd (via de EMSR Consultation webservice).

Geselecteerde gegevens worden ter beschikking gesteld aan de FOD VVVL (gezondheidsgegevens in gepseudonimiseerde vorm) of kunnen geconsulteerd worden door het Fonds DGH (persoonsgegevens) voor de wettelijke finaliteiten.

Voor wie?

In overeenstemming met het KB van 14/12/2018 kan de EMSR webservice enkel gebruikt worden door de ambulancediensten die een jaarlijkse overeenkomst Ambulancedienst hebben afgesloten met de directeur-generaal van de algemene directie Gezondheidszorg van de FOD VVVL of door de ziekenhuizen met een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg.

Hoe invullen/gebruiken?

De EMSR webservices dienen geïntegreerd te worden in de software van de ziekenwagendiensten (EMSR Registration en Consultation webservice) en van de ziekenhuizen (EMSR Consultation webservice). Deze webservices vereisen een gepast «token» dat meegedeeld wordt door de STS-dienst van het eHealth-platform.

Met oog op integratie van deze diensten is technische documentatie beschikbaar.

Voor diegenen die meer willen weten

Meer informatie over AMBUREG en de webservice EMSR is beschikbaar bij de dienst dringende hulpverlening van de FOD VVVL.