Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Elektronisch formulier DG Personen met een handicap

Voorstelling

Via het elektronisch formulier van de DG Personen met een handicap, kunnen behandelende artsen van de persoon met een handicap informatie uit het elektronisch medisch dossier van hun patiënt uitwisselen met de DG.

Voor wie?

Behandelende artsen van personen met een handicap.

Hoe invullen/gebruiken?

Artsen krijgen in hun eHealth-box een melding wanneer de DG Personen met een handicap informatie opvraagt over hun patiënt. In de meeste softwarepakketten is een apart gestructureerd elektronisch formulier beschikbaar dat eenvoudig aangevuld worden met de beschikbare informatie uit het EMD van de arts. Dit formulier wordt vervolgens via de eHealth-box verzonden naar de DG Personen met een handicap.

Voor diegenen die meer willen weten

U vindt meer informatie: