Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

eHealthCreaBis - Automatische aanmaak van een BIS-nummer (INSZ)

Voorstelling

In het kader van de gezondheidscrisis is het INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid) een noodzakelijk identificatiemiddel in het kader van de voorschriften voor opsporingstesten voor COVID-19.

Een INSZ kan bestaan uit :

  • hetzij een rijksregisternummer (toegekend door het Rijksregister),
  • hetzij een BIS-nummer, toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan personen die geen rijksregisternummer hebben (dit BIS-nummer wordt opgeslagen in het BIS-register).

Daarom is het belangrijk dat artsen die niet over een medisch softwarepakket beschikken toch in staat gesteld worden om BIS-nummers aan te maken.

Wie krijgt een BIS-nummer?

Personen die rechten genieten in de Belgische sociale zekerheid of die geïdentificeerd moeten worden door een instantie in de sector van de sociale zekerheid of de gezondheid, maar die niet ingeschreven zijn in het rijksregister omdat ze niet in België wonen.

Indien de patiënt niet over een rijksregisternummer beschikt, kan de arts die een actief visum bezit een INSZ aanmaken in de vorm van een BIS-nummer.

Deze unieke identificatie via het INSZ is noodzakelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg, maar ook om het risico van sociale fraude te vermijden.

Voor wie ?

Deze toepassing is enkel toegankelijk voor artsen met een actief visum (zonder verbod tot uitoefening) die gebruik maken van een toepassing die een beroep doet op de basisdiensten die beschikbaar zijn via het eHealth-platform.

In welke situaties dient een arts met een actief visum een INSZ/BIS-nummer toe te kennen ? Alle toelichtingen zijn in dit document beschikbaar.

Hoe invullen/gebruiken?

De arts die een BIS-nummer wil aanmaken voor een patiënt moet zich identificeren op de toepassing “Automatische aanmaak van een BIS-nummer (INSZ)” aan de hand van zijn identiteitskaart, de toepassing ITSME of TOTP.

Na de toegangscontroles wordt de arts verzocht een formulier in te vullen, waarbij hij zo volledig mogelijk dient te werk te gaan (onder meer bepaalde minimale identificatiegegevens, het adres in België, het adres in het buitenland, …). Deze gegevens laten toe een persoon te identificeren met voldoende zekerheid.

Indien de gegevens overeenstemmen met een reeds geïdentificeerde persoon zal het systeem het bestaande INSZ terugsturen.

Indien geen enkel gegeven overeenstemt, wordt een BIS-nummer toegekend en meegedeeld aan de arts. De arts wordt ook verzocht elk nuttig bewijsdocument van de identiteit (kopie van de buitenlandse identiteitskaart, van het rijbewijs, …) naar identification@ksz-bcss.fgov.be (e-mailadres van de cel Identificatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) te sturen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het contactcentrum van het eHealth-platform op het nummer 02- 788 51 55 (van maandag tot vrijdag van 7 tot 20 uur). Een contactformulier is tevens beschikbaar.