Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

eCare TARDIS - Tool for Administrative Reimbursment Drugs Information Sharing

Voorstelling

TARDIS is een toepassing die in eerste instantie de mogelijkheid biedt om administratieve en medische gegevens te registreren in het kader van de behandeling van reumatoïde polyartritis.

Deze toepassing heeft verschillende doeleinden:

  • het ter beschikking stellen van de reumatologen op professioneel vlak van een evaluatie van de voorwaarden voor het voorschrijven van bepaalde "anti-tnf"-geneesmiddelen in het kader van de behandeling van reumatoïde polyartritis
  • een documentatie samenstellen met betrekking tot de voorwaarden voor het voorschrijven van "anti-tnf"-geneesmiddelen en met betrekking tot de medische evolutie van de patiënt
  • de continuïteit van de zorg verzekeren door een dossier samen te stellen dat toegankelijk is voor de reumatoloog die door de patiënt wordt geraadpleegd
  • de wetenschappers en het RIZIV informeren over de effectiviteit en de neveneffecten van deze geneesmiddelengroep
  • een register samenstellen met patiënten die lijden aan juveniele polyartritis
  • een aanvraag tot voorafgaandelijke toelating voor geneesmiddelen van hoofdstuk IV indienen

Het gaat om een omvangrijk gemeenschappelijk project dat verschillende aspecten omvat zoals de kwaliteit van de zorg, de epidemiologie, een betere kennis van de doeltreffendheid en de neveneffecten van de behandeling met "anti-tnf"-geneesmiddelen.

Op het vlak van de informatisering van de zorg en de administratieve vereenvoudiging kan een arts dankzij dit project vrijwillig gestructureerde medische gegevens doorsturen naar de verzekeringsinstelling van de patiënt in het kader van de terugbetaling van de geneesmiddelen. Op verzoek van de artsen wordt dankzij deze toepassing vermeden dat dezelfde gegevens meermaals moeten worden geregistreerd. Deze toepassing genereert vanuit een enkele gegevensset verschillende stromen in verschillende richtingen.

Voor wie ?

Deze toepassing is in eerste instantie bestemd voor artsen die gespecialiseerd zijn in reumatologie en in pediatrie (in het kader van juveniele artritis) die in een ziekenhuis of ambulant werken.

Om toegang te krijgen tot deze toepassing moet een gebruiker in een ziekenhuis concreet

  • de toegang tot de toepassing in naam van zijn ziekenhuis hebben gekregen
  • over het geschikte profiel binnen zijn ziekenhuis beschikken
  • als gespecialiseerde arts in reumatologie of in pediatrie zijn erkend in het kadaster van de gezondheidszorgberoepen en bij het RIZIV.

De zelfstandige gebruiker moet:

als gespecialiseerde arts in reumatologie of in pediatrie zijn erkend in het kadaster van de gezondheidszorgberoepen en bij het RIZIV

Hoe invullen/gebruiken?

Na identificatie aan de hand van zijn identiteitskaart kan de gebruiker de gegevens met betrekking tot zijn raadpleging inbrengen. Naargelang de ingevulde gegevens wordt een toelatingsaanvraag voor een geneesmiddel van hoofdstuk IV verstuurd en het antwoord van de verzekeringsinstelling van de patiënt wordt onmiddellijk verwerkt.

De administratieve gegevens van een patiënt zijn gelinkt aan een persoonlijk identificatienummer. Voor de Belgen is dit identificatienummer het INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid).

De medische gegevens kunnen vervolgens worden ingebracht volgens de bestaande business-standaarden. Dit geldt ook voor de gegevens met betrekking tot de behandeling van de patiënt met geneesmiddelen.

Hulp nodig? U kunt contact opnemen met het contactcentrum op het nummer 02 / 788 51 55 of via dit formulier.