Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Met het e-loket wil het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid het indienen, beheren en opvolgen van elektronische dossiers voor alle betrokken partijen transparanter en efficiënter maken.

Functionaliteiten

Deze toepassing laat toe om allerlei administratieve gegevens met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid uit te wisselen en de status van de dossiers te raadplegen.

Een eerste functionaliteit is voor de Vlaamse woonzorgcentra die via het e-loket de arbeidsgegevens van hun animatoren zullen indienen, de status van hun dossier kunnen bekijken en de saldoberekening dienen goed te keuren.

Doelgroepen en toegangsregels

De toepassing richt zich tot zorg- en gezondheidsorganisaties die klant zijn bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Gebruikte basisdienst