Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

E-Loket Zorg en Gezondheid - e-loket van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Voorstelling

In het e-loket van Zorg en Gezondheid kunnen gezondheidszorgberoepen online een erkenning aanvragen en kunnen zorgvoorzieningen hun dossiers elektronisch indienen en raadplegen. 

Voor wie?

  • Er is een e-loket voor afstuderende zorgverleners of zorgverleners met een specialisatie die een erkenning moeten aanvragen. 
  • Er is een e-loket voor de zorgvoorzieningen die Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert en waar allerlei types dossiers aangemaakt en ingediend kunnen worden.

Hoe invullen/gebruiken?

Wie een erkenning voor een gezondheidzorgberoep wil aanvragen, moet daarvoor de nodige bewijsstukken opladen in het e-loket.
De zorgvoorzieningen kunnen allerlei types dossiers elektronisch aanmaken en indienen bij het agentschap via het e-loket. De status van deze dossiers kan op elk moment geraadpleegd worden.
Meer informatie over het gebruik van het e-loket vindt u op http://www.zorg-en-gezondheid.be/het-e-loket.

Voor diegenen die meer willen weten