Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Domino - Dossier Minderjarigen Opvolgingssysteem

Voorstelling

Domino OCJ staat in voor het elektronisch behandelen van vragen over verontruste situaties bij de gemandateerde voorzieningen.

Voor wie ?

Voorzieningen onder de hoedanigheid jeugdhulp alsook medewerkers van de Vlaamse overheid. Deze laatste groep logt in via de IDP van Vlaanderen die samen met eHealth deel uitmaken van een Federation.