Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

CTR - Centraal Traceringregister

Voorstelling

De toepassing Centraal TraceringsRegister (CTR) maakt deel uit van het programma Traceerbaarheid van Implanteerbare Medische Hulpmiddelen (TDMI). De applicatie heeft als doel de meldingen m.b.t. de verschillende fases in de levenscyclus van bepaalde implantaten te centraliseren. Op deze manier beoogt de applicatie o.a. een betere traceerbaarheid van alle in België verdeelde implantaten en meer transparantie naar de patiënt toe.

Wanneer een specialist een implantatie of explantatie ingeeft in het systeem, worden de gegevens gevalideerd. Op deze manier wordt enerzijds de kwaliteit en de correctheid van de gegevens gecontroleerd maar wordt er anderzijds ook gegarandeerd dat enkel implantaties van implantaten die geregistreerd en goedgekeurd zijn voor distributie in België in het CTR ingegeven kunnen worden. Na een succesvolle registratie in het Centraal TraceringsRegister wordt een implantatenkaart gegenereerd. Dit is een digitaal document in PDF-formaat dat alle gegevens van de notificatie bevat en dat gedownload kan worden door de specialist om af te leveren aan de patiënt.

Er werd veel aandacht geschonken aan de beveiliging van de gevoelige gegevens binnen de applicatie: notificaties die verzonden worden via de Web Services worden end-to-end geëncrypteerd en alle patiëntgegevens worden telkens geëncrypteerd opgeslagen. Bovendien wordt de consultatie van deze gegevens gereguleerd d.m.v. controles op het bestaan van een therapeutische relatie tussen de specialist en de patiënt. Ten slotte wordt elke consultatie van patiëntgegevens ook geregistreerd in de security logs.

Voor wie?

De webapplicatie is bestemd voor 2 doelgroepen:

  • Ten eerste is er een webapplicatie voor de specialisten om implantaties en explantaties te registreren en om bestaande notificaties te consulteren.
  • Daarnaast is het ook mogelijk voor administratief personeel om notificaties vooraf in te vullen, waarna deze gevalideerd dienen te worden door de specialist.

Hoe invullen/gebruiken?

Voor een specialist:

  • Na identificatie via zijn/haar elektronische identiteitskaart, kan de gebruiker op basis van zijn/haar rol implantaties en explantaties van implantaten notifiëren en consulteren.

Voor een administratief persoon:

  • Na identificatie via zijn/haar elektronische identiteitskaart, kan de gebruiker op basis van zijn/haar rol implantaties en explantaties van implantaten notifiëren die vervolgens gevalideerd dienen te worden door de specialist.

Voor diegenen die meer willen weten