Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

CIVARS

Project voor de elektronische uitwisseling van gegevens, betreffende de akkoorden van de adviserende geneesheren hoofdstuk IV en hoofdstuk VIII, tussen de prestatieverleners en de verzekeringsinstellingen (VI’s).

Voorstelling

Het project voor de elektronische uitwisseling van gegevens, betreffende de akkoorden van de adviserende geneesheren hoofdstuk IV en VIII, tussen de prestatieverleners en de verzekeringsinstellingen is een onderdeel van het groter geheel van elektronische uitwisselingen van gegevens ivm akkoorden van de adviserende geneesheren in het algemeen.

De beschikbare (diensten) functionaliteiten in het kader van de akkoorden van de adviserende geneesheer zijn:

 • aanvraag akkoord
 • raadpleging akkoord
 • registratie aflevering
 • registratie rechtvaardiging

Voor wie ?

Dit is een project voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen verschillende partners:

 • De geneesheren, ambulant en in ziekenhuizen
 • De apothekers, ambulant en in ziekenhuizen
 • Ziekenhuizen
 • De raad van de adviserende geneesheren, met wie de prestatieverlener elektronisch communiceert via het centraal platform e-Health en MyCareNet.
 • De gevalideerde authentieke bronnen van de akkoorden van de adviserende geneesheren die zich in de VI’s bevinden.
 • De geneesheren kunnen hun akkoorden aanvragen en de reeds bestaande akkoorden raadplegen
 • De geneesheren kunnen de gevalideerde authentieke bron geneesmiddelen gebruiken om aanvragen aan te maken.
 • Deze gevalideerde authentieke bron geneesmiddelen zal ook door de VI’s gebruikt worden om de aanvragen voor akkoord te behandelen, en zal ter beschikking staan voor de prestatieverleners
 • De apothekers zullen de mogelijkheid hebben om de akkoorden te raadplegen en de afleveringen te registreren
 • Naast de andere beschikbare diensten voor de geneesheren en apothekers in het ziekenhuis zullen zij ook de dienst registratie rechtvaardiging dienen te gebruiken
 • De patiënten die in contact komen met elk type van prestatieverlener.

Functionaliteiten

De voorschrijvende geneesheer kan de akkoorden van zijn patiënt online raadplegen.

Hij kan eveneens een aanvraag akkoord sturen naar de mutualiteit. Hij krijgt onmiddellijk antwoord: een akkoord , een weigering, of de melding dat de aanvraag in behandeling is bij de adviserend geneesheer.

De beslissing van de adviserende geneesheer wordt steeds opgestuurd naar de patiënt.

De apotheker kan online nagaan dat er een akkoord bestaat voor een voorgeschreven geneesmiddel.

In de huidige situatie zal hij de aflevering steeds op het document van de patiënt vermelden. In een latere fase, zal de apotheker de aflevering online bij de mutualiteit kunnen registeren.

De ziekenhuizen daarentegen, kunnen de rechtvaardigingen elektronisch doorsturen.

Doelgroepen en toegangsregels

Het aanvragen en consulteren van akkoorden kan zowel via webservices (integratie in een softwarepakket) als via de webapplicatie CIVARS (rechtstreeks in de browser).

Toegang tot CIVARS

Bent u een softwareontwikkelaar en wenst u de webservices te integreren in uw softwarepakket? Consulteer dan de technische documentatie op het portaal van het eHealth platform