Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

PCR Test prescription

Voorstelling van de toepassing

In het kader van het beheer van de Covid-19-gezondheidscrisis werd een nieuwe versie van de webapp 'PCR Test prescription' ontwikkeld.

Deze applicatie die oorspronkelijk voorzien was voor de validatie van de PCR-codes door de huisartsen heeft als doel om de arbeidsartsen en de artsen van de collectiviteiten in de mogelijkheid te stellen om massatesten aan te vragen met de volgende functionaliteiten:

 1. Aanvraag van Covid-19-testvoorschriften voor personen die deel uitmaken van de onderneming of de collectiviteit van de arts die als hoogrisicocontacten worden beschouwd en voor wie een test aldus noodzakelijk blijkt
 2. Analyseaanvraag bij een laboratorium. Indien de arts zelf een test uitvoert, kan hij een analyse aanvragen bij een laboratorium
 3. Raadpleging : de arts heeft toegang tot een gedetailleerd overzicht van alle aanvragen en resultaten van de patiënten van zijn onderneming / collectiviteit

Voor wie?

 • Huisarts
 • Bedrijfsarts (nieuw)
 • Arts van de collectiviteit (nieuw)
 • Administratief bediende die is gemachtigd door een bedrijfsarts / arts van de collectiviteit (nieuw)
 • Triagecentrum voor de raadpleging van de PCR-codes

Hoe de toepassing gebruiken

 1. Surf naar https://pcr.tracing-coronavirus.be/
 2. Meld u aan
 3. Kies een profiel tussen de voorgestelde profielen
 4. Surf naar de ruimte arts van een collectiviteit / arbeidsarts
 5. Kies tussen collectiviteit en onderneming
 6. Vermeld de collectiviteit of de onderneming waarvoor de arts zich wil aanmelden
 7. Via de tab “voorschriftaanvraag” vraag een voorschrift aan door middel van het hiertoe voorziene formulier
 8. Voeg indien nodig een analyseaanvraag toe door het hiertoe voorziene formulier in te vullen
 9. Raadpleeg de historiek van de aanvragen en van de testresultaten via de tab “dashboard”

Gebruiksvoorwaarden

Arts van de collectiviteit

Om toegang te krijgen tot de toepassing moet de arts van de collectiviteit de collectiviteit vermelden waarvoor hij werkt (of de collectiviteit die is toegekend aan zijn RIZIV-nummer) en op eer verklaren dat hij er deel van uitmaakt

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft enkel toegang tot de gegevens van de ondernemingen waaraan hij via een Externe Preventiedienst (EPD) of een Interne Preventiedienst (IPD) is verbonden.

Administratief personeel

Het administratief personeel dat door een arts is gemachtigd, krijgt enkel toegang tot het inputgedeelte (voorschriftaanvraag - analyse). Het heeft geen toegang tot het gedeelte analyseresultaten (medische gegevens).

Veiligheid

Alle raadplegingen die door een gebruiker worden verricht, worden in veiligheidslogs geregistreerd.

Bij een voorschriftaanvraag wordt tevens nagegaan of de bediende deel uitmaakt van de onderneming.

Meer informatie

support@ehealth.fgov.be