Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

MyRIZIV

Voorstelling

Via de webtoepassing MyRiziv kunt u of uw medewerker ons uw contactgegevens, werkadressen en conventiegegevens meedelen. Als wij u forfaitaire vergoedingen betalen, dan kunt u via MyRiziv ook de nodige financiële gegevens meedelen en een overzicht krijgen van onze betalingen. Voor sommige forfaitaire vergoedingen kunt u de vergoedingsaanvraag ook via MyRiziv indienen. Het is een veilige én eenvoudige manier om met ons te communiceren!

Voor wie?

Volgende personen kunnen inloggen in MyRiziv:

  • individuele zorgverleners met een RIZIV-nummer. Het gaat om professionele zorgverleners die geneeskundige verzorging verlenen opgesomd in de wet op de verzekering voor de geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  • personen die van een zorgverlener een mandaat hebben gekregen.

Op dit moment zijn er 2 mandaattypes beschikbaar voor onze webapplicatie MyRiziv:

1. een mandaat “Sociaal statuut RIZIV”

Met dit mandaat kan de mandaatnemer in naam van de zorgverlener het sociaal statuut online beheren. 

2. een ruimer mandaat “Administratief dossier RIZIV”

Met dit  mandaat kan de mandaatnemer het volledige dossier van de zorgverlener online beheren. Dus niet alleen het sociaal statuut, maar bv. ook:

  • contactgegevens van de zorgverlener (telefoonnummer, mail- en contactadres)
  • praktijkadresgegevens en conventiestatus
  • verschillende premie-aanvragen, bv. de telematicapremie

Hoe gebruik je de app?

Toegang tot webtoepassingen via eHealth

FAQ – Inloggen in MyRiziv als (vertegenwoordiger van een) zorgverlener.

Meer informatie

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, 
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Naam/namen & contactadres(sen) van de partner(s)/eigenaar(s) van de app

Problemen om verbinding te maken met eHealth (eID of token)

Technische problemen met een RIZIV-webtoepassing

 

Verantwoordelijke instellingen

news.image.alt

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Galileelaan 5/1
1210 Brussel
Tel: 02 524 97 97