eHealth-platform

Systeem voor end-to-end vercijfering

Presentatie

De bedoeling van het eHealth-platform is om een goed beveiligde informatie-uitwisseling tussen de actoren van de gezondheidszorg te organiseren door gebruik te maken van open netwerken zoals het internet. Aangezien internet geen beveiligde omgeving is, moeten alle mededelingen van sociale persoonsgegevens die de gezondheid betreffen vercijferd worden. Bovendien moeten in sommige gevallen de berichten via actoren doorstromen die de inhoud ervan niet mogen zien.

In het kader hiervan stelt het eHealth-platform aan de actoren in de gezondheidszorg een dienst van end-to-end vercijfering ter beschikking voor de uitwisseling van berichten. Dit houdt in dat het eHealth-platform zorgt voor het vervoeren van de volledige, niet gewijzigde gegevens van een punt naar een ander door ze onleesbaar te maken (te vercijferen) zolang ze niet werden ontcijferd.

De problematiek van de vercijfering is veelzijdig. Tijdens een eerste analyse met de voornaamste actoren in de gezondheidszorg werden een reeks behoeften geïdentificeerd.

Deze behoeften kunnen als volgt worden samengevat:

  • er bestaat een behoefte aan vercijfering tussen entiteiten eerder dan van persoon tot persoon. Het gaat bijvoorbeeld om de vercijfering van een (dienst van een) ziekenhuis naar een (dienst van een ander) ziekenhuis;
  • behalve de behoefte aan vercijfering van geadresseerde berichten waarvan de bestemmeling gekend is, bestaat er een behoefte aan niet-geadresseerde berichten. In dat geval is de bestemmeling niet gekend op het ogenblik dat het bericht vercijferd wordt;
  • voor sommige actoren overstijgt de behoefte de loutere vercijfering en is een algemene oplossing voor een beveiligde communicatie vereist. Dit kan worden verkregen door de vercijfering met andere diensten van het eHealth-platform of met specifieke ontwikkelingen voor deze problematiek te combineren.
^ Back to Top