eHealth-platform

Portaalsite

Presentatie

De portaalsite heeft een driedubbel doel.

Vooreerst wil ze een plaats zijn op het internet van waarop actoren in de gezondheidszorgsector verschillende on-line diensten kunnen gebruiken die hen ondersteunen bij de gezondheidszorgverstrekking.

Daarnaast wil de portaalsite informatie geven over het eHealth-platform als openbare instelling, zoals

  • de missie, de opdrachten en de organisatie van het eHealth-platform
  • de aangeboden basisdiensten
  • de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van de basisdiensten
  • de toegankelijke gevalideerde authentieke bronnen
  • standaarden gebruikt binnen het platform

Toegangsbeheerders (lokale beheerders) van zorginstellingen vinden tenslotte op de portaalsite de nodige informatie om de juiste configuraties uit te voeren voor zijn gebruikers opdat zij toegang zouden hebben tot de beschikbare on-line-diensten.

^ Back to Top