eHealth-platform

Overzicht

Het eHealth-platform ontwikkelt zelf geen inhoudelijke toepassingen (hierna genoemd "diensten met toegevoegde waarde") of beheert geen inhoudelijke gegevensbanken (hierna genoemd "gevalideerde authentieke bronnen") die actoren in de gezondheidszorg rechtstreeks kunnen gebruiken bij de uitoefening van de gezondheidszorg, zoals software voor het beheer van patiëntendossiers of een gegevensbank van de terugbetaalbare geneesmiddelen. De ontwikkeling van dergelijke diensten met toegevoegde waarde en het beheer van dergelijke gevalideerde authentieke bronnen is en blijft de verantwoordelijkheid van de actoren in de gezondheidszorg zelf of van de door hen gekozen ICT-dienstverleners.

Het eHealth-platform biedt wel gratis een aantal basisdiensten aan die door alle actoren in de gezondheidszorg en door hun ICT-dienstverleners gratis kunnen worden gebruikt bij de uitbouw van de diensten met toegevoegde waarde of de ontsluiting van de gevalideerde authentieke bronnen. Deze basisdiensten kunnen worden aangeroepen via zoveel mogelijk bestaande netwerkinfrastructuur. Het eHealth-platform beheert dus zelf geen specifieke netwerkinfrastructuur.

Visueel kan één en ander als volgt worden voorgesteld.

Bestaande netwerkinfrastructuur

DTW = Dienst met Toegevoegde Waarde
GAB = Gevalideerde Authentieke Bron

Op deze portaalsite vindt u een overzicht van alle bestaande en in uitbouw zijnde basisdiensten die het eHealth-platform aanbiedt of zal aanbieden, met een aanduiding van hun functionaliteiten en technische specificaties. Ook vindt u een overzicht van alle diensten met toegevoegde waarde die reeds van deze basisdiensten gebruik maken en van de gevalideerde authentieke bronnen die reeds via het eHealth-platform toegankelijk zijn.

^ Back to Top