eHealth-platform

Elektronische datering (timestamping)

Presentatie

eHealth biedt aan haar partners een dienst aan voor timestamping. Deze bestaat uit twee delen: een klassieke timestamping, om te kunnen aantonen dat het ondertekende document bestond op een bepaald tijdstip, en een consultatiedienst om eerdere timestamps opnieuw op te vragen.

Normaal is het de bedoeling dat elke gebruiker enkel zijn eigen timestamps kan opvragen. In sommige gevallen is het echter ook mogelijk dat een toezichthoudende instantie toegang heeft tot de timestamps van anderen.

^ Back to Top