eHealth-platform

Coördinatie van elektronische deelprocessen

Presentatie

De partners van eHealth gaan meer en meer systemen (diensten met toegevoegde waarde) bouwen die ter beschikking gesteld worden aan externe gebruikers.
Er zijn ook businessprocessen die gebaseerd zijn op deelprocessen die aan verschillende actoren toebehoren. Denken we maar aan de validatie of een gebruiker die zich aanmeldt, een dokter is. Hiervoor wordt een bron bij Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilmilieu geraadpleegd, in combinatie met een bron van het RIZIV.
Om de connectie van al deze toepassingen en de uitwisseling van gegevens op een flexibele wijze te ondersteunen, wordt een Service Oriented Architectuur opgezet.

De basisdiensten worden aangeboden onder de vorm van webservices en zullen gebruik maken van een aantal tools die het beheer en exploitatie van deze services op een flexibele wijze mogelijk maken.

^ Back to Top