Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

eCare-SAFE - Voeding en consultatie van het register "Shared Arthritis File for Electronic use"

De Safe-applicatie is niet meer beschikbaar. Deze zal worden vervangen door Tardis vanaf 1 april. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Contactcenter.

Voorstelling

SAFE is een online toepassing die toelaat administratieve en medische gegevens op te slaan in het kader van de behandeling van reumatoïde polyartritis.

Deze toepassing beoogt verschillende doelstellingen:

  • de reumatologen in het bezit stellen van een evaluatie van de voorwaarden voor het voorschrijven van bepaalde “anti-tnf”-geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van reumatoïde polyartritis
  • de voorwaarden voor het voorschrijven van anti-tnf-geneesmiddelen en de medische evolutie van de patiënt documenteren voor een college dat georganiseerd moet worden binnen de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG)
  • de continuïteit van de zorgen verzekeren door een dossier op te stellen dat toegankelijk is voor de reumatoloog van de patiënt
  • de wetenschappers en de Ziekte- en invaliditeitsverzekering informeren over de doeltreffendheid en de neveneffecten van deze geneesmiddelengroep
  • een register van patiënten met juveniele polyartritis samenstellen

Het is een groot gemeenschappelijk project met gevarieerde aspecten zoals de kwaliteit van de zorgen, de epidemiologie, een betere kennis van de doeltreffendheid en de neveneffecten van de "anti-tnf"-therapieën…

Dit project is een primeur inzake informatisering van de zorgen en administratieve vereenvoudiging, waarbij een arts op vrijwillige basis gestructureerde medische gegevens opstuurt naar de verzekeringsinstelling van de patiënt, in het kader van de terugbetaling van de geneesmiddelen. Op aanvraag van de artsen vermijdt deze toepassing dat identieke gegevens verschillende keren worden opgeslagen en genereert zij stromen in verschillende richtingen op basis van één gegevensset.

Voor wie?

Deze toepassing is bestemd voor artsen die gespecialiseerd zijn in reumatologie en pediatrie (in het kader van juveniele artritis) en die werken in een ziekenhuisomgeving. Ze is nu uitgebreid naar dezelfde specialisten die ambulant werken.

Hoe invullen/gebruiken?

De gebruiker kan gebruikmaken van een online helpguide.

De administratieve gegevens van een patiënt worden gelinkt aan een persoonlijk identificatienummer, voor Belgen is dit het INSZ-nummer (uniek identificatienummer voor de sociale zekerheid).

De medische gegevens kunnen hierna ingegeven worden volgens de bestaande standaarden van het beroep.

Voor meer informatie over het gebruik van de toepassing, kunt u de gebruikershandleiding raadplegen.

Voor meer informatie over de toegang tot de toepassing, ga naar de rubriek Toegang tot het eHealth-portaal.

Bent u de Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) of de Toegangsbeheerder (lokale beheerder) van een ziekenhuis? Voor meer informatie over het gebruikers- en toegangsbeheer, gelieve de aanvulling bij het gebruikers- en toegangsbeheer voor de toepassing eCare-SAFE - Voeding en consultatie van het register "Shared Arthritis File for Electronic use".

Hulp nodig? U kunt contact opnemen met het Contactcenter op het telefoonnummer 02 / 788 51 55 of via dit formulier.

Voor diegenen die meer willen weten

Link naar KBVR: www.kbvr.be

^ Back to Top