Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Recip-e patient portaal

Voorstelling toepassing

Dit portaal laat aan de patiënten toe een overzicht te raadplegen van de “nog niet uitgevoerde” voorschriften. Elke patiënt kan (na identificatie en authenticatie met de e-ID en ingave van de PIN-code) een overzichtslijst krijgen van de voor hem of haar gemaakte maar nog niet uitgevoerde voorschriften. Deze kunnen bekeken worden en, indien gewenst, geschrapt worden.

Voor wie?

Alle patiënten.

Gebruik van de toepassing?

Na identificatie en authenticatie via e-ID met ingave van PIN-code bekomt de patiënt een lijst van de voor hem actueel beschikbare voorschriften. Wanneer een voorschrift uit de lijst wordt aangeklikt, wordt het overeenkomstig voorschrift uitgelezen uit de Recip-e databank, lokaal gedecrypteerd en getoond.
Indien de patiënt het wil, kan hij dit voorschrift uit de lijst verwijderen (opgelet: deze bewerking is irreversibel).

Voor diegene die meer willen weten

Dit portaal laat patiënten toe toegang te krijgen tot het Recip-e systeem voor ambulante voorschriften, ontwikkeld door de zorgverstrekkers via de vereniging Recip-e en in samenwerking met het eHealth-platform, pilootproject gefinancierd door het RIZIV.

^ Back to Top