Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Registratie van de A/H1N1-vaccinatie

Hebt u een vraag? Bel dan gerust naar het Contactcenter van de toepassing A/H1N1-Vaccinatie op 0800 99 777.

Voorstelling

De toepassing A/H1N1-Vaccinatie werd ontwikkeld in het kader van de vaccinatiecampagne tegen de griep A/H1N1.

Aan de hand van deze toepassing kunnen de huisartsen en ziekenhuisartsen:

  • de vaccinatiestatus van een persoon nagaan;
  • een vaccinatie registreren die aan een persoon werd gegeven;
  • de vaccinatiestatus van een persoon afdrukken.

Hiertoe heeft de arts een internetverbinding nodig, een kaartlezer en zijn eID-kaart of een burgertoken.

Met deze toepassing kan elke inwoner van Belgische nationaliteit:

  • online zijn vaccinatiestatus voor de griep A/H1N1 raadplegen;
  • een vaccinatiebewijs afdrukken indien hij werd ingeënt.

Hiertoe heeft hij een internetverbinding nodig, zijn eID-kaart en een eID-kaartlezer.

De verwerking van de persoonsgegevens betreffende de vaccinatie tegen de griep A/H1N1 door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid werd goedgekeurd door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

Voor wie?

De toepassing is bedoeld voor de professionals in de gezondheidszorg die bevoegd zijn om te vaccineren, alsook voor de inwoners van Belgische nationaliteit.

Hoe invullen/gebruiken?

Voor de inwoners van Belgische nationaliteit worden het rijksregisternummer van de patiënt, de datum van vaccinatie en de identificatiegegevens van het vaccin (naam, lotnummer van het antigeen en van de adjuvant) manueel door de zorgverstrekker ingevoerd.

Voor de patiënten die niet over een INSZ-nummer beschikken, worden de naam, de voornaam en de geboortedatum in plaats van het rijksregisternummer ingevoerd.

Rapporteringsfiche: Vaccinatie tegen de pandemische griep A/H1N1v

Dit formulier laat elke vaccinerende arts, die geen toegang heeft tot de on-line dienst op het moment van de vaccinatie, toe om alle vereiste gegevens te noteren. Het formulier bevat alle informatie nodig voor de post-vaccinatie encodering via de on-line dienst en laat toe de gegevens voor 10 patiënten te noteren.

Gebruiksaanwijzing token en eID

De rubriek Hoe krijgt u toegang tot het eHealth-platform ? legt u stapsgewijs uit hoe een Token of uw eID kaart te gebruiken om u te connecteren aan de on-line dienst.

Gebruikersaanwijzing voor de applicatie A/H1N1

Dit document legt u stapsgewijs uit hoe een vaccinatie te registreren via de on-line dienst, hoe de vaccinatiestatus van een patiënt te raadplegen en hoe een vaccinatiebewijs af te drukken.

Voor diegenen die meer willen weten

Telefoonnummer: 0800 99 777
E-Mail: contactcenter [at] eranova [dot] fgov [dot] be
Weblink: www.influenza.be

^ Back to Top