Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

BelRAI - Een uniforme en web based (online) registratie van interRAI-beoordelingsinstrumenten

Voorstelling 

BelRAI is een pilootproject in opdracht van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor de uniforme en webbased (online) registratie van cliëntgegevens, eventueel afkomstig uit verschillende zorgsettings, in het interRAI-beoordelingsinstrumentarium.
Het Resident Assessment Instrument (RAI) werd oorspronkelijk in de Verenigde Staten ontwikkeld als een beoordelingsinstrument om de gezondheids- en welzijnssituatie van ouderen in instellingen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in beeld te brengen met als doel een hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring te realiseren. Nadien werden voor de verschillende zorgsectoren nieuwe interRAI-beoordelingsinstrumenten ontwikkeld.
Om een multidisciplinaire aanpak te bevorderen kunnen in BelRAI alle soms uiteenlopende antwoorden van medici, paramedici en andere professionals op vragen uit de verschillende items van het interRAI-beoordelingsinstrument geregistreerd worden. Na het overlopen, eventueel bespreken en vervolledigen van de antwoorden, kan de vragenlijstverantwoordelijke de resultaten (CAP's, Zorgschalen, …) door BelRAI laten berekenen.
De informatie en zorgrichtlijnen die hieruit voortvloeien kunnen uiteindelijk op een flexibele manier gebruikt worden door de zorgverleners in de verschillende zorgsettings bij het realiseren van een holistische, hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring.

Voor wie?

De toepassing is toegankelijk voor:

 • artsen
 • apothekers
 • tandartsen
 • kinesitherapeuten
 • verpleegkundigen
 • psychologen
 • zorgkundigen
 • podologen
 • diëtisten
 • logopedist
 • maatschappelijk assistenten
 • ergotherapeuten
 • masters/licentiaten in de gerontologie
 • masters/licentiaten in de orthopedagogie
 • bachelors in de opvoedkunde
 • bachelors in de gezinswetenschappen
 • bachelors in de readaptatiewetenschappen
 • master in de psychomotorische therapie
 • bachelor in de toegepaste psychologie (psychologisch assistent)

Ze kunnen, mits een toegangsverificatie, gebruik maken van BelRAI ter ondersteuning van hun zorgontwikkeling, zorgplanning en kwaliteitsmonitoring.

Hoe invullen/gebruiken?

In BelRAI wordt de noodzakelijke informatie aan de gebruikers verschaft via links naar BelRAIWiki. Deze links kunnen ook vrij geconsulteerd worden op http://wiki.belrai.org/nl/

Voor diegenen die meer willen weten

Link naar uitgebreide informatie omtrent het project: http://wiki.belrai.org/nl/

Toegangsproblemen Dienst Contact Center eHealth
Contactgegevens:

Alle andere vragen helpdesk BelRAI
Contactgegevens:

 • tel: 02/524.97.97
 • mail: helpdesk [at] belrai [dot] org

Beschikbaarheid :

 • Maandag tot donderdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00
 • Vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00
^ Back to Top