Afmelden - Déconnexion

U werd afgemeld - Vous avez été déconnecté.

U werd enkel afgemeld op het centraal logingedeelte van eHealth platform.

Om toegang te verkrijgen tot een nieuwe applicatie, zal u zich opnieuw moeten authenticeren.

Zolang u uw browser niet afsluit, is het wel mogelijk dat u nog toegang hebt tot applicaties waarvoor u zich tijdens de huidige sessie heeft aangemeld.

Om u ook voor deze toepassingen af te melden, moet u uw browsersessie beëindigen.

Dit kan u eenvoudig doen door de openstaande schermen van uw browser te sluiten of door naar de betreffende applicaties te gaan en u via de aldaar beschikbare mogelijkheid af te melden.


Vous avez été déconnecté de la partie centrale de la plate-forme eHealth .

Pour accéder à une nouvelle application, vous devez vous authentifier à nouveau.

Tant que vous ne fermez pas votre navigateur, il est possible que vous ayez encore accès aux applications pour lesquelles vous vous êtes authentifié au cours de la session actuelle.

Pour vous déconnecter de ces applications, vous devez terminer votre session de navigation.

Cela peut se faire facilement en fermant les fenêtres ouvertes de votre navigateur ou en vous déconnectant dans les applications concernées via l'option de déconnexion disponible.