Foutpagina - Page d'erreur

StatusCode urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Responder
StatusMessage Authentication Error

Verwijzingsnummer - Numéro de référence : IDP00000NH247


Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens het verwerken van uw request.

Indien u hulp wenst om u aan te melden kan u de helpdesk contacteren.

Dit kan op het nummer 02/788.51.55 van maandag tot vrijdag (7u00 tot 20u00).

Gebruik hierbij bovenstaand verwijzingsnummer.


Deze toepassing vereist cookies. Zorg ervoor dat uw browser deze toelaat. Keer indien nodig terug naar uw gewenste toepassing en meldt u opnieuw aan.

Het gebruik van de browser navigatietoetsen kan fouten veroorzaken die kunnen opgelost worden door terug te keren naar de gewenste toepassing en zich opnieuw aan te melden.


Une erreur s'est produite lors du traitement de votre demande.

Si vous désirer une assistance pour aider à vous connecter, veuillez contacter le helpdesk.

Au numéro de téléphone : 02/788.51.55 du lundi au vendredi (7h00-20h00).

Utilisez à cet effet le numéro de référence au-dessus.


Cette application requiert des cookies. Assurez-vous que votre navigateur les autorise. Retournez si nécessaire vers l'application souhaitée et connectez-vous à nouveau.

L'utilisation des touches de navigation peut provoquer des erreurs qui peuvent être résolues en revenant à l'application souhaitée et en se connectant à nouveau.