Toolbox

Awareness

Hoewel het merendeel van de informaticarisico’s vermeden kan worden of opgelost kan worden dankzij aangepaste veiligheidstools, blijft het belangrijk dat de medewerkers de risico’s en oplossingen ten volle begrijpen, aangezien de “menselijke fout” de zwakke plek is die het vaakst uitgebuit wordt.
Daarom stellen de federale instellingen van volksgezondheid didactische en pedagogische tools ter beschikking van de ziekenhuizen om hen te helpen bij hun informatie- en preventie-opdracht op het vlak van informaticaveiligheid. Verschillende informatiedragers zijn beschikbaar, zoals affiches, powerpoint-presentaties, flyers of filmpjes over diverse onderwerpen zoals paswoordbeheer, phishing, malware of veiligheidsmaatregelen bij telewerk.

Alle informatie en materiaal is terug te vinden in volgende fiches, gebundeld per thema:

Continuity

Voor elke organisatie is de controle over de continuïteit van de bedrijfsprocessen heel belangrijk.

De steeds meer doorgedreven cybersecurityaanvallen op de informatiesystemen van ziekenhuizen, laboratoria en andere instellingen binnen de gezondheidszorg, zorgen er voor dat de nodige maatregelen moeten worden genomen om deze systemen en aldus hun processen beter te beschermen.

Aan de hand van een aantal onderwerpen bieden we informatie en hulpmateriaal (zoals controlelijsten) om de continuïteit te verbeteren. U vindt de nodige informatie op volgende informatiefiches, gebundeld per thema. Een eerste thema handelt over het ‘Incident Response Plan’ of IRP.

 

Opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom via mail: security@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Zelfevaluatie

Deze zelfevaluatie heeft als doel om een idee te hebben over de 'aantoonbaarheid' dat je organisatie conform is met bepaalde punten uit de AVG regelgeving.