icon

Webservices ConsultRR

Alles over deze dienst

Wat is ConsultRR?

ConsultRR omvat een aantal diensten waarmee de gegevens van een persoon in het rijksregister en in de Kruispuntbankregisters kunnen worden opgezocht en geraadpleegd.

Deze diensten zijn toegankelijk voor de instellingen en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidzorg (erkend in het KB 78), die hiertoe op voorhand werden gemachtigd door het Informatieveiligheidscomité (het vroegere “sectoraal comité”) van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

Deze machtigingen (“Beraadslagingen”) worden verkregen naargelang:

 • het type instelling en/of de verrichte prestaties (ziekenhuizen, erkende laboratoria, huisartsen)
 • het doeleinde van de aanvraag (bv.: het nummer van dit register gebruiken voor de controle en bijwerking van de identificatiegegevens van de patiënten, de controle en bijwerking van de identificatiegegevens van hun patiënten, hun eenduidige identificatie in het medisch dossier, ...)
 • het type gegevens waartoe toegang wordt gevraagd (naam, geboortedatum, geslacht, verblijfplaats, ...)

De beraadslagingen vindt u in detail terug via het tabblad “Informatieveiligheidscomité”.

Welke diensten worden door ConsultRR aangeboden?

IdentifyPerson

waarmee bepaalde gegevens van een patiënt in het rijksregister en in de Kruispuntbankregisters kunnen worden geraadpleegd op basis van een INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid) en de patiënt kan worden ingeschreven in het opvolgingsregister van zijn mutaties.

PhoneticSearch

waarmee het geldend uniek identificatienummer van een patiënt binnen het rijksregister en de Kruispuntbankregisters op basis van fonetische criteria (bv. naam en geboortedatum) kan worden opgezocht.

PersonHistory

waarmee de historiek (naam, geboorteplaats en -datum, geslacht, adres) van de gegevens van een patiënt in het rijksregister en de Kruispuntbankregisters kan worden geraadpleegd op basis van een INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid)

ManageInscription

waarmee een instantie de inschrijving van een patiënt op de abonnementendienst van mutaties kan beheren om op de hoogte te blijven van de wijzigingen van diens gegevens (bv.: adreswijziging).

MutationSender

waarmee de wijzigingen (aanpassing, toevoeging of verwijdering) van de gegevens (bv. adreswijzigingen) van een patiënt kunnen worden verkregen. De patiënt moet op voorhand zijn ingeschreven op de abonnementendienst van de mutaties (ManageInscription).

SsinHistory

waarmee de historiek van de unieke identificatienummers (INSZ/BISS) van een patiënt op basis van het laatste INSZ kan worden verkregen.

ManagePerson

waarmee bis-INSZ-nummers kunnen worden aangemaakt en waarmee in het kader van de integratietesten van de dienst ConsultRN een patiënt met fictieve rijksregistergegevens kan worden aangemaakt.

In de praktijk

De webservices van ConsultRN werden ten behoeve van de verzorgingsinstellingen en de zorgverleners ontwikkeld.

De volgende instellingen werden reeds gemachtigd om krachtens algemene beraadslagingen deze diensten te gebruiken:

Ziekenhuis

Erkend laboratorium voor klinische biologie

Rusthuis of erkend verzorgingstehuis

Psychiatrische verzorgingstehuizen of initiatieven voor beschut wonen

Andere instanties die een dossier hebben ingediend waarin ze het doeleinde en de evenredigheid rechtvaardigen, hebben eveneens een specifieke machtiging gekregen.

De beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (KB78) werden op juridisch vlak gemachtigd om het rijksregisternummer te gebruiken in het kader van de toepassingen die een beroep doen op de basisdiensten van het eHealth-platform en om hiertoe het rijksregisternummer van de patiënt in het dossier van de patiënt op te slaan. Deze mogelijkheid staat in een eerste fase open aan de huisartsen.

Voor bijkomende inlichtingen of om de stappen te kennen voor het verkrijgen van elke nieuwe beraadslaging verzoeken wij u om contact op te nemen met het eHealth-platform: valerie.forton@ehealth.fgov.be

Hoe toegang krijgen tot Consult RR?

a) Op voorhand

Om de diensten van eHealth ConsultRN te gebruiken, moet de instelling of de zorgverlener

b) Te volgen integratieprocedure indien uw instelling een ziekenhuis, een laboratorium, een psychiatrisch verzorgingstehuis, een initiatief voor beschut wonen, een rusthuis of een verzorgingstehuis is

Stap 1: De hierboven vermelde instanties die de webservice in een van hun toepassingen wensen te integreren, moeten eerst (bij voorkeur via mail) alle hierna vermelde documenten overmaken aan:

Informatieveiligheidscomité, Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid

Ter attentie van Mevrouw Joke Vanderpoorten

E-mail : ivc@mail.fgov.be

Postadres: Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel

 1. een verbintenis waarbij de instelling verklaart de voorwaarden uit de beraadslaging na te leven. U moet het gepast formulier kiezen naargelang het type van uw instelling:
 1. een akte tot erkenning van uw instelling (bewijs van het statuut of van de erkenning)
 2. een evaluatieformulier van de DPO van uw instelling
 3. een conformiteitsverklaringsformulier betreffende de referentieveiligheidsmaatregelen
 4. een aanvraag om de webservices eHealth te mogen gebruiken

Voor vragen in verband met de in te vullen formulieren kan u contact opnemen met Valérie Forton, verantwoordelijke projectleider voor het eHealth-platform.

Stap 2: Het Informatieveiligheidscomité, kamer sociale zekerheid en gezondheid, zal u zijn beslissing meedelen (en bij akkoord uw APPLICATIONID) en zal tegelijkertijd het Rijksregister op de hoogte brengen.

Stap 3: U moet vervolgens het technische gedeelte opstarten (zie de cookbooks hieronder) en uw testgevallen in acceptatie opsturen naar integration-support@ehealth.fgov.be

Het hiertoe in te vullen document is beschikbaar via deze link.

Stap 4: Bij validatie van de testgevallen doet het eHealth-platform het nodige om uw toegangen in productie te configureren.

c) Te volgen integratieprocedure indien uw instelling niet tot de bovenvermelde categorie behoort

We nodigen u uit om contact op te nemen met de verantwoordelijke projectleider voor het eHealth-platform en hiertoe duidelijk de context, het doeleinde van uw aanvraag en een raming van het volume van uw project mee te delen. We zullen samen met u uw aanvraag analyseren.

Wat de huisartsen betreft, zal het beroep op bepaalde diensten van “eHealth Consult RN” opgenomen worden in de registratiecriteria van de softwarepakketten voor huisartsen.

d) Belangrijke aandachtspunten

Indien uw organisatie evolueert op juridisch of organisatorisch vlak (fusie, intrekking erkenning, ...) of wanneer er een andere DPO wordt aangesteld, wordt u verzocht contact op te nemen met het eHealth-platform: valerie.forton@ehealth.fgov.be

Deze evolutie kan immers een impact hebben zowel op juridisch als administratief vlak (bijvoorbeeld toegang tot de diensten van het eHealth-platform via de eHealth-certificaten).

Meer info

Beraadslaging RR nr 69/2011 van 14 december 2011

Beraadslaging nr 17/026 van 21 maart 2017

 

Changelog of consultRR WS

Lijst van veranderingen aan de WS ConsultRN bij de release R2016.2

Versie 1.1 (02/12/2016) - 95.39 KB

ManageInscription

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice ManageInscription van ConsultRN. Aan de hand van deze dienst kan de registratie van een persoon in het opvolgingsregister van de mutaties van een organisatie worden beheerd.

Versie 1.1 (16/01/2017) - 222.21 KB

MutationSender v.1

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice MutationSender v.1 van ConsultRR. Aan de hand van deze dienst kan een organisatie alle informatie over een persoon ophalen van wie minstens één identiteitsgegeven werd aangepast, toegevoegd of verwijderd.

Versie 1.1 (16/01/2017) - 288.72 KB

SSIN History

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice SSIN history van ConsultRN. Dankzij deze service kan een organisatie de lijst met de unieke identificatienummers (NISS of Bis-nr.) waarover een persoon beschikte of beschikt, ophalen.

Versie 1.1 (12/04/2017) - 226.11 KB

IdentifyPerson

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice IdentifyPerson van ConsultRN. Deze dienst laat toe persoonsgegevens met betrekking tot een persoon te verkrijgen en die persoon in te schrijven in het opvolgingsregister van de mutaties.

Versie 1.3 (22/02/2018) - 805.14 KB

PersonHistory

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonHistory van ConsultRN. Deze dienst laat toe de historiek van bepaalde persoonsgegevens te verkrijgen voor een persoon voor wie er een entry bestaat in het opvolgingsregister van de mutaties.

Versie 1.1 (02/12/2016) - 407.09 KB

PhoneticSearch

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PhoneticSearch van ConsultRN. Deze dienst laat toe het actieve unieke identificatienummer van een persoon terug te vinden op basis van diens naam.

Versie 1.3 (22/02/2018) - 751.26 KB

List of supported organisations in ConsultRN

Lijst van ondersteunde instelllingen in de web service.

Versie 1.0 (22/12/2016) - 78.36 KB

ManagePerson

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice ManagePerson van ConsultRN.

Versie 1.2 (10/07/2018) - 1.17 MB

MutationSender v.2

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice MutationSender v.2 van ConsultRR. Deze versie biedt de mogelijkheid om de herstelde mutaties te bewaren en handmatig op de server te verwijderen.

Versie 1 (20/08/2019) - 823.51 KB

ConsultRN - Test report

Testrapport voor de integratie en de activatie van de dienst consultRN in productie.

Versie 1.0 (22/12/2016) - 187.08 KB

ConsultRN - Test report

Testrapport voor de integratie en de activatie van de dienst consultRN in productie.

Versie 1.0 (22/12/2016) - 187.08 KB

List of supported organisations in ConsultRN

Lijst van ondersteunde instelllingen in de web service.

Versie 1.0 (22/12/2016) - 78.36 KB

ConsultRN - SLA

The objective of this document is to define the Service Level Agreement for the set of Base Service Consult RN proposed by the eHealth platform. It defines the minimum level of service offered on the eHealth platform, and provides eHealth’s own understanding of service level offering, its measurement methods and its objectives in the long run.

Versie 2.0 (16/03/2018) - 644.87 KB

ConsultRN Webservice SSO

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice SSO van ConsultRN.

Versie 1.0 (22/02/2018) - 499.32 KB

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Een bestand toevoegen
Opnieuw beginnen

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

 • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
 • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten

U kunt een abonnement nemen op de Registry, u ontvangt dan een mail als er wijzigingen zijn.

De informatieveiligheidsconsulent moet goed op de hoogte zijn van de werking van het ziekenhuis. Hij moet weten wie met welke persoonsgegevens omgaat, op welke manier en wat de daaraan verbonden risico’s zijn. Uiteraard wordt het grootste gedeelte van die informatie afgehandeld via IT-systemen. Daarom is het noodzakelijk dat de informatieveiligheidsconsulent ook op dat gebied een gedegen kennis kan aantonen.

Overeenkomstig de beraadslagingen van het Sectoraal Comité van het Rijksregister laat het platform toe om :

 1. via zijn dienst IdentifyPerson, op basis van het oude identificatienummer van een persoon (bv. bisnummer) het nieuwe identificatienummer op te halen (INSZ). Deze dienst laat tevens toe om de naam, de geboortedatum, het geslacht, de datum van overlijden, de nationaliteit en het adres van een persoon op te halen.
 2. via zijn diensten IdentifyPerson en ManageInscription, een persoon in te schrijven (of uit te schrijven) voor een bepaalde periode en de mutaties voor deze persoon te ontvangen gedurende de opgegeven periode ;
 3. via zijn dienst PersonHistory, op basis van het INSZ de historiek (oude en huidige waarden) op te halen van de naam, de geboortedatum, het geslacht, de datum van overlijden, de burgerlijke staat, de nationaliteit, het adres van een persoon. De mutaties van INSZ/bis worden niet opgehaald door deze dienst;
 4. via zijn dienst MutationSender, de mutaties (bv. wijziging INSZ, adreswijziging, …) op te halen van de personen die ingeschreven zijn via de dienst IdentifyPerson of ManageInscription.

Om een dossier te beheren voor een persoon die van identificatienummer is veranderd en van wie het dossier geopend is op basis van zijn vorig identificatienummer, kan de actor een verband leggen tussen het dossier en de persoon die zich identificeert op basis van het nieuwe nummer indien:

 1. de persoon voorafgaandelijk ingeschreven werd via de dienst IdentifyPerson of ManageInscription.
 2. de persoon zijn oud identificatienummer voorlegt (bv. bisnummer).

Het wordt de actoren in de gezondheidszorg aangeraden om

 1. systematisch elke patiënt te raadplegen (gebruik IdentifyPerson) ;
 2. systematisch elke patiënt te registreren (hetzij via IdentifyPerson, hetzij via ManageInscription) ;
 3. dagelijks gebruik te maken van de mutatiedienst (gebruik van MutationSender) om de mutaties op te halen
 4. systematisch elke persoon van wie het unieke identificatienummer gewijzigd is te registreren, hetzij via IdentifyPerson, hetzij via ManageInscription.

Voor het correcte beheer van de verschillende (administratieve en gezondheids)dossiers wordt het de actoren in de gezondheidszorg aangeraden om:

 • elk dossier direct aan te passen in functie van de mutaties die meegedeeld zijn door de dienst MutationSender
 • een spoor bij te houden van de INSZ/Bis-wijzigingen binnen de respectievelijke dossiers
 • bij de communicatie over het dossier, zowel intern als extern, enkel het recentste identificatienummer te gebruiken.

Dit alles in overeenstemming met de beraadslagingen van het Sectoraal Comité.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft een document gepubliceerd waarin de beschrijving van de gegevens van het Rijksregister en het KSZ-register toegelicht wordt.

Wij raden u ten stelligste aan om dit document te raadplegen.

https://www.ksz-bcss.fgov.be

Het eHealth-platform is er zich van bewust dat het opstellen en implementeren van

informatieveiligheidspolicies een complex project is. Er bestaan internationale normen die gebruikt kunnen worden als voorbeeld en leidraad. Met name de ISO27799-norm is daar een goede voorbeelde van. Deze norm beschijft eige,lijk de aandachtsgebieden voor de medische sectoor inzake de implementatie van ISO27001- en ISO27002-normeringen.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van haar kant heeft een set minimale normen opgesteld die zijn gebaseerd op de ISO27002-norm.

Het eHealth-platform is zelf ook bezig met het organiseren van een werkgroep die samen met ziekenhuizen passende voorbeeldpolicies en voorbeeldrichtlijnen, conform the ISO27799-norm, zal opstellen.

Een actor die de webservices wenst te integreren in zijn toepassingen vindt via volgende link de procedure die gevolgd moet worden en de formulieren die ingevuld dienen te worden : Webservices ConsultR

Er wordt achtereenvolgens toegang verleend tot de testomgeving, de acceptatieomgeving en ten slotte de productieomgeving

 • In de testomgeving staan geen echte persoonsgegevens uit het Rijksregister of uit de Kruispuntbankregisters. Deze omgeving is bestemd voor de ontwikkelaars voor de integratie van de diensten van het eHealth-platform in een softwarepakket.
 • De acceptatieomgeving bevat wel echte persoonsgegevens. Ze mogen dus enkel worden geraadpleegd door gemachtigde medewerkers. Deze omgeving dient om te valideren of de integratie gelukt is. (In deze fase is een acceptatie- of testomgeving op het niveau van de actor in de gezondheidszorg aanbevolen)
 • De productieomgeving is voorbehouden voor de daadwerkelijke verrichting.

De program-ID / application-ID wordt toegekend door de veiligheidsdienst van het eHealth-platform.

Dat is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens van het Rijksregister of van de Kruispuntbankregisters gebruikt zullen worden. In de beraadslaging van de sectoraal comité van 25 maart 2009 en in de beraadslaging van de sectoraal comité van 07 juli 2009, wordt gesteld dat indien de persoonsgegevens gebruikt worden voor het uniek identificeren van een patiënt in het kader van zijn medisch dossier er gedurende een periode van dertig jaar gevraagd mag worden om updates, indien de persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van facturatie dan gaat het om twee jaar, telkens te rekenen vanaf het laatste contact met de patiënt.

Nee. Indien nodig, neemt u het best contact op met het eHealth-platform, dat zal nagaan hoe aan uw behoeften tegemoet kan worden gekomen en dat u daarbij verder zal begeleiden.

De eerder genoemde verklaring van uw ziekenhuis ten opzichte van het Informatieveiligheidscomité is in feite een contract met duidelijke voordelen maar ook met condities die gerespecteerd dienen te worden.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van deze bepalingen.

Daartoe zal het wellicht nodig zijn dat op strategisch niveau het (security) beleid wordt aangepast. Dit heeft op zijn beurt weer gevolgen voor de onderliggende niveaus. We doen een marginale toetsing om u te helpen valideren of de door u genomen maatregelen afdoende zijn.

Dit ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheden inzake de door uw organisatie aangegane verplichtingen tov het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid!

De verbintenis van de actor in de gezondheidszorg is een verklaring ten aanzien van het informatieveiligheidscomité. Het is een contract met duidelijke voordelen en voorwaarden die nageleefd dienen te worden.

De organisatie is verantwoordelijk voor het nakomen van de bepalingen ervan. Op strategisch niveau zal het (veiligheids)beleid indien nodig aangepast moeten worden. De veiligheidsformulieren en evaluatieformulieren van de veiligheidsconsulent moeten de aanvrager helpen om te bepalen of de getroffen maatregelen volstaan.

Dit ontslaat de organisatie niet van haar verantwoordelijkheid inzake verplichtingen ten aanzien van het Informatieveiligheidscomité.