icon

Systeem voor end-to-end vercijfering

Alles over deze dienst

Wat is de dienst End to End Encryption van het eHealth-platform?

De dienst End to End Encryption (ETEE) (ook wel vercijferings- of encryptiedienst genoemd) van het eHealth-platform is een reeks diensten die toelaat berichten gericht aan zorgverleners (individuele zorgverleners of instellingen) te vercijferen. Deze diensten zijn toegankelijk voor individuele zorgverleners en instellingen en in sommige gevallen ook voor patiënten.

De vercijferingsdiensten worden onder meer toegepast in het kader van het gebruik van de eHealthBox-dienst of de elektronische voorschriften (Recip-e).

De ETEE-diensten zijn de volgende:

  • ETKDepot voor de vercijfering naar een gekende bestemmeling
  • KGSS voor de vercijfering naar een niet-gekende bestemmeling

De ETEE-diensten zijn beschikbaar als webservices (toegankelijk via een medisch softwarepakket of via een derde toepassing).

Welke functionaliteiten biedt de dienst End to End Encryption?

De webservice ETKDepot is toegankelijk voor iedereen en biedt de volgende functionaliteiten:

  • de opzoeking van een ETK, dit wil zeggen de publieke sleutel die verbonden is aan het eHealth-certificaat van een zorgverlener of een instelling waarvan de identificatienummers (INSZ, RIZIV-nummer, KBO-nummer) gekend zijn;
    • eenmaal verkregen laat deze ETK toe om een bericht te vercijferen ter attentie van een gekende bestemmeling (de zorgverlener of instelling).

De webservice KGSS (Key Generation and Storage System) is toegankelijk voor iedereen en biedt de volgende functionaliteiten:

  • de aanmaak van een symmetrische vercijferingssleutel die opgeslagen zal worden door het eHealth-platform en die toegankelijk zal zijn volgens de voorwaarden van degene die de sleutel heeft aangemaakt;
  • het ophalen van een bestaande sleutel, op voorwaarde dat het identificatienummer van de sleutel gekend is en de toegangsvoorwaarden die vastgesteld werden bij de aanmaak van de sleutel voldaan zijn (bijvoorbeeld: geauthentiseerd zijn als apotheker erkend door het eHealth-platform).

Deze functionaliteiten laten toe de dienst KGSS te gebruiken indien de identiteit van de bestemmeling van het vercijferde bericht niet op voorhand gekend is, maar dat bepaalde voorwaarden voldaan moeten zijn om de vercijferingssleutel te verkrijgen.

In de praktijk

Afhankelijkheden, aanbevelingen & waarschuwingen

Om gebruik te maken van de webservice ETKDepot of de webservice KGSS, dient de zorgverlener of de patiënt te beschikken over een medisch softwarepakket waarin deze dienst geïntegreerd is. Beide diensten zijn ook geïntegreerd in meer globale oplossingen zoals Recip-e, Hoofdstuk IV, eHealthBox.

Wat zijn de voorwaarden voor de integratie van de dienst End to End Encryption van het eHealth-platform?

  • Neem contact op met de verantwoordelijke projectleider binnen het eHealth-platform

Kris Van Aken

en schets duidelijk de context, het doeleinde en het geschatte volume van uw project.

Meer informatie: support@ehealth.fgov.be

End-to-end vercijfering – Bekende bestemmeling - Cookbook

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice voor het systeem voor end-to-end vercijfering voor bekende bestemmeling.

Versie 2.4 (18/07/2018) - 829.62 KB

End-to-end vercijfering – Onbekende bestemmeling – Cookbook

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice voor het systeem voor end-to-end vercijfering voor onbekende bestemmeling.

Versie 1.4 (18/07/2018) - 904.27 KB

Crypto Library

Java version of the encryption library.

Versie 2.1.3 (07/01/2019) - 5.47 MB

Systeem voor end-to-end vercijfering

Overeenkomst betreffende het dienstverleningsniveau voor de beschikbaarheid en de consultatie van het systeem voor het vercijfering van geadresseerde berichten.

Versie 1.0 (06/10/2016) - 686.41 KB