Globaal Medisch Dossier Webservice

Alles over deze dienst

De diensten Globaal Medisch Dossier (GMD) maken het mogelijk om het GMD-recht van een patiënt door een zorgverlener te laten raadplegen alsook een kennisgeving van een nieuw globaal medisch dossier van een patiënt door een huisarts (dienst is niet toegankelijk voor een specialist) te laten versturen. Het versturen van een kennisgeving laat de huisarts toe om de verzekeringsinstelling (VI) te kennen te geven dat hij de GMD houder van de patiënt wordt.

Het project elektronische uitwisseling van gegevens globaal medisch dossier tussen de artsen en de ziekenfondsen betreft 3 diensten:

  • raadplegen van het GMD recht van de patiënt;
  • beheer van het GMD recht van de patiënt;
  • raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is.

Voor wie?

De dienst “Raadplegen van het GMD recht van de patiënt “ is toegankelijk voor artsen en voor specialisten. De diensten “Beheer van het GMD recht van de patiënt “ en “Raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is” zijn toegankelijk voor huisartsen.

Meer weten?

Meer informatie over de diensten met betrekking tot het GMD is beschikbaar op de website http://ned.mycarenet.be/ ( wcag.label.externalLink)

De informatie is toegankelijk via de sector dokter of via de dienst “medisch-administratief”.

Global Medical File WS

In dit document wordt uitgelegd aan welke technische en zakelijke vereisten moet worden voldaan tot de integratie en validatie van de Global Medical File web services te komen waardoor het toegangsrecht van een arts tot de administratieve gegevens van een patiënt en de overdracht van het GMF naar een andere zorgverlener mogelijk worden.

Versie 1.6 (15/05/2020) - 1.18 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

GMF - SSO

Dit document preciseert hoe de STS aangeroepen wordt om toegang te krijgen tot de webservice.

Versie 1.1 (04/09/2018) - 392.46 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

  • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
  • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten