eHealth Platform : eHealth Id Support - Web servicehttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-ehealth-id-support-web-serviceSOA – Error Guidehttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXo89DzFyLwYq_7rrypg?filename=SOA%20-%20Error%20Guide%20v1.0%20dd%2010062021.pdf<p>Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.</p>Thu, 10 Jun 2021 19:33:07 +0200platform_asset:AXo89DzFyLwYq_7rrypg:2021/06/10Document informatifeHealth Id Support WS - Cookbookhttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/40c3ebf19b4daaac7901c99b58cb29bf?filename=IdSupport%20WS%20-%20Cookbook%20v1.4%20dd%2023042021.pdf<p>De &ldquo;eHealth Id Support WS&rdquo; is uitsluitend bedoeld voor gebruik door bevoegde zorgverleners en instellingen in het kader van de zorg voor de pati&euml;nten en de bepaalde relaties met de Belgische Sociale Zekerheid (vb. verificatie van de verzekeringsstatus. Dit cookbook legt de structuur en de inhoudelijke aspecten van de mogelijke verzoeken en antwoorden uit. Het bevat ook een lijst met mogelijke fouten.</p>Fri, 23 Apr 2021 19:33:07 +0200platform_asset:40c3ebf19b4daaac7901c99b58cb29bf:2021/04/23CookbookeHealth Id Support WS - SLAhttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/19831d81fc03ff1cc38ed360874606bc?filename=ehealthslaidsupport2015-01.pdf<p>Het doel van dit document is het bepalen van het &ldquo;Service Level Agreement&rdquo; voor de eHealth Id Support WS aangeboden door het eHealth-platform. Het definieert het minimale serviceniveau dat wordt aangeboden en bevat de definitie van het serviceniveau, de meetmethoden en de doelstellingen op lange termijn.</p>Mon, 01 Jun 2015 19:33:07 +0200platform_asset:19831d81fc03ff1cc38ed360874606bc:2015/06/01Service Level agreement/SLA