eHealth Id Support - Web service

Alles over deze dienst

Doel van de dienst

Via deze dienst kan een zorgverlener de geldigheid van het identiteitsbewijs van een patiënt controleren bij de desbetreffende authentieke bron.

Momenteel kan dit voor de volgende identiteitsbewijzen: eID, Kids-ID, Foreign ID en ISI* kaart.

Voor wie

Overeenkomstig de beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 07/2014 (wcag.label.file wcag.label.externalLink) kan deze dienst worden gebruikt door zorgverleners en zorginstellingen (via het eHealth-platform). Op dit ogenblik is de dienst evenwel enkel beschikbaar voor individuele zorgverleners die erkend zijn in het KB nr. 78.

Hoe gebruiken?

De dienst is enkel beschikbaar in de vorm van een webservice die geïntegreerd kan worden in de software van de zorgverleners. Deze webservice vereist een gepaste « token » die meegedeeld wordt door de STS-dienst van het eHealth-platform.

Een library m.b.t. het gebruik van de dienst IdSupport is beschikbaar in « technische connector van het eHealth-platform » (vanaf versie 3.4).
 

eHealth Id Support WS - Cookbook

De “eHealth Id Support WS” is uitsluitend bedoeld voor gebruik door bevoegde zorgverleners en instellingen in het kader van de zorg voor de patiënten en de bepaalde relaties met de Belgische Sociale Zekerheid (vb. verificatie van de verzekeringsstatus. Dit cookbook legt de structuur en de inhoudelijke aspecten van de mogelijke verzoeken en antwoorden uit. Het bevat ook een lijst met mogelijke fouten.

Versie 1.5 (19/07/2022) - 1.96 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

eHealth Id Support WS - SLA

Het doel van dit document is het bepalen van het “Service Level Agreement” voor de eHealth Id Support WS aangeboden door het eHealth-platform. Het definieert het minimale serviceniveau dat wordt aangeboden en bevat de definitie van het serviceniveau, de meetmethoden en de doelstellingen op lange termijn.

Versie 1.0 (01/06/2015) - 539.25 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

  • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
  • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten