icon

Data Attribute Service - Web service

Alles over deze dienst

In uitvoering van artikel 5, 4°, a), van de wet tot oprichting van het eHealth-platform van 21 augustus 2008 heeft het eHealth-platform als opdracht om een samenwerkingsplatform te zijn voor een veilige elektronische gegevensuitwisseling.

Nieuwe projecten, onder meer in het kader van de administratieve vereenvoudiging, vereisen het gebruik van een contactengids voor een juiste routering van de berichten. Het doel is om te kunnen bepalen naar welke instantie(s) een bericht met betrekking tot een patiënt moet worden gestuurd (bijvoorbeeld: preventiedienst, controlearts, werkgever, ...).

DAAS is dus een generieke dienst die door het eHealth-platform werd ontwikkeld om te kunnen antwoorden op verschillende vragen tot identificatie van de bestemmeling(en) van een bericht in de gezondheidszorgsector.

Deze generieke dienst volgt het voorbeeld van de Attribute Authority (AA).

Om de bestemmeling te kunnen identificeren, raadpleegt deze dienst ofwel de authentieke bronnen ofwel de residuaire routeringsgids en maakt het resultaat van de opzoeking over aan de softwareprovider van de zorgverlener.

Afhankelijk van het project zal het gebruik van deze dienst onderhevig zijn aan de goedkeuring door het Beheerscomité van het eHealth-platform en door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

Voor wie?

In een eerste fase wordt deze dienst in het kader van het project “back to work” gebruikt door de softwareproviders van de huisartsen alsook door de oplossing die wordt gebruikt door de verzekeringsinstellingen en de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

“Back to work” heeft tot doel de re-integratie te bevorderen van de langdurig zieke werknemer die het overeengekomen werk niet meer kan uitvoeren door

  • hem tijdelijk aangepast of ander werk aan te bieden in afwachting van het opnieuw uitoefenen van het overeengekomen werk,
  • hem definitief aangepast of ander werk te geven.

Dit reïntegratietraject wordt opgesteld in overleg tussen verschillende artsen (behandelende arts, medische dienst voor het beheer van de arbeidsongeschiktheden en de arbeidsgeneesheer).

Hiervoor moet onder andere de elektronische communicatie tussen de verschillende partijen mogelijk gemaakt worden. In dit project gaat het meer bepaald om het uitwisselen van medische gegevens tussen de behandelende arts, de controlearts van het ziekenfonds en de arbeidsgeneesheer.

DAAS wordt in dit project gebruikt om eHealthBox-berichten correct te routeren naar deze verschillende betrokken artsen.

Deze generieke dienst zal later tevens worden gebruikt in het kader van het Mult-eMediatt-project (informatisering van de arbeidsongeschiktheidsattesten).

Hulp nodig?

Het contactcentrum kan de softwareproducenten helpen bij vragen hieromtrent.

Tel: 02 788 51 55

Mail: support@ehealth.fgov.be

Data Attribute Service WS

The DAAS was built to separate access to the application from data access (e.g.: routing information). Its sole purpose is to return data. This document provides technical and functional information in order to allow the integration and the use of the eHealth service.

Versie 1.3 (02/05/2018) - 804.47 KB

Data Attribute Service SSO

This document is part of the eHealth SSO cookbook and specifies how the call to the Secure Token Service must be done in order to have access to the web service.

Versie 1.1 (02/05/2018) - 439.11 KB

Data Attribute Service SLA

The objective of this document is to define the Service Level Agreement for the set of Service DAAS proposed by the eHealth platform.

Versie 1.0 (12/03/2018) - 675.83 KB

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Een bestand toevoegen
Opnieuw beginnen

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

  • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
  • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten

U kunt een abonnement nemen op de Registry, u ontvangt dan een mail als er wijzigingen zijn.