Codering, anonimisering en TTP

Alles over deze dienst

Wat zijn de codering en anonimisering (Trusted Third Parties) van het eHealth-platform?

Deze tools laten toe om de identiteit van een persoon of van de medische gegevens met betrekking tot een persoon te verbergen achter een code, teneinde de privacy van deze persoon te beschermen en het medisch beroepsgeheim na te leven. De codering gebeurt via een synchrone webservice, terwijl de TTP-anonimisering asynchroon gebeurt via een batch die complementair is aan de eHealthBox.

Wat zijn de functionaliteiten van de codering en de TTP-anonimisering?

Codering

De webservice codering (WS Seals) biedt de volgende functionaliteiten:

 • ‘Encode’: deze methode laat toe gegevens als input in te geven, waarna deze gegevens in gecodeerde vorm teruggegeven worden. Er zijn verschillende algoritmes beschikbaar waarmee de codering kan worden uitgevoerd
 • ‘Decode’: deze methode laat toe om gecodeerde gegevens als input in te geven, waarna de niet-gecodeerde gegevens teruggegeven worden

TTP-anonimisering

De TTP-anonimisering, ook “batch TTP codering” genoemd, laat toe aan een instelling of zorgverlener die over medische gegevens beschikt om zijn gegevens in anonieme vorm naar een gekende bestemmeling te versturen, d.w.z. dat de informatie die toelaat om de betrokken persoon (op wie de medische gegevens betrekking hebben) te identificeren gecodeerd wordt. De anonimisering gebeurt ook op het niveau van de verzender van het bericht zodat de bestemmeling niet weet van wie de medische gegevens die hij ontvangen heeft afkomstig zijn en het niet mogelijk is hieruit af te leiden op wie de gegevens betrekking hebben.

De TTP laat de bestemmeling ook toe de medische gegevens die hij ontvangen heeft te verrijken en ze terug te sturen naar de oorspronkelijke verzender (zonder dat hij de identiteit van de verzender te weten komt). In dat geval worden de gegevens gedeanonimiseerd zodat de oorspronkelijke verzender kennis kan nemen van alle informatie.

Concreet gebeurt de verzending en ontvangst van de berichten via de eHealthBox, terwijl de batch TTP Codering deze berichten verwerkt teneinde ze te anonimiseren/deanonimiseren en te verzenden naar de juiste instelling of persoon. Zodra het bericht verwerkt en afgeleverd is, krijgt de verzender een ontvangstbewijs zodat hij weet dat het bericht ontvangen werd, ofwel krijgt hij een melding met de reden waarom het niet verwerkt kon worden. Een bericht wordt binnen de 2 uur na verzending verwerkt en doorgestuurd naar de eindbestemmeling.

In de praktijk

Wat zijn de voorwaarden voor de integratie van de dienst codering en TTP van het eHealth-platform ?

 • Neem contact op met de verantwoordelijke projectleider binnen het eHealth-platform

Wolf.Wauters@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

en beschrijf duidelijk de context en het doeleinde van uw project

 • In het kader van het gebruik van de batch TTP codering zijn drie elementen vereist:
  • Akkoord van het Sectoraal Comité:
   • opstellen van een machtigingsaanvraag voor het gebruik van de batch codering en indienen bij het Sectoraal Comité. U vindt de lijst van de verschillende sectorale comités alsook nuttige informatie over de machtigingsaanvraag via de volgende link (wcag.label.file wcag.label.externalLink)
   • voor verdere vragen over de aanvraag kunt u terecht bij TTP@ehealth.fgov.be
  • Elektronische ondertekening van het document TTP_GlobalDoc
   • zodra het Sectoraal Comité zijn akkoord heeft verleend, dient een document “TTP_GlobalDoc” te worden opgesteld door het team TTP Service van het eHealth-platform (contact: TTP@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) ). Dit document vat de procedure van uitwisseling van medische gegevens samen (verzenders, bestemmelingen, details van de doorgave, ...) overeenkomstig de beraadslaging van het Sectoraal Comité. Dit document dient elektronisch te worden ondertekend door alle partijen die betrokken zijn bij het project
   • na de ondertekening van dit document zal het team TTP Service van het eHealth-platform aan de verzenders de nodige informatie bezorgen omtrent het gebruik van de batch TTP (bijvoorbeeld de naam van het TTP-project die in de berichten moet worden gebruikt)
  • Toegang tot eHealthBox
   • zoals reeds vermeld, veronderstelt het gebruik van de batch TTP codering het gebruik van de eHealthBox. Dit betekent dat de verzenders en de ontvangers in het bezit moeten zijn van een eHealth-certificaat
 • In het kader van het gebruik van de dienst codering
  • Beschikken over een eHealth-certificaat om de webservice te kunnen gebruiken
  • Akkoord van het Sectoraal Comité in geval van gebruik van de methode “Decode"

Aangezien de methode “Decode” toelaat om de gegevens te decoderen, moet hiervoor een machtiging bestaan van het Sectoraal Comité. U vindt de lijst van de verschillende sectorale comités alsook nuttige informatie over de machtigingsaanvraag via de volgende link (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Verdere vragen over de aanvraag kunnen via mail worden gericht aan Wolf.Wauters@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Coding – SLA

De bedoeling van dit document is om de Service Level Agreement te definiëren voor het geheel van eHealth hosting die door het eHealth-platform wordt aangeboden voor de webservice Seals.

Versie 4.2 (23/07/2018) - 528.75 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Handleiding TTP

Procedure voor de beschikbaarstelling van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid.

Versie 2.1 (23/07/2018) - 332.62 KB Bestand PDF

Gebruikershandleiding Batch codage

Vereisten en procedure voor het gebruik van de batch coderingsservice.

Versie 1.1 (23/07/2018) - 665.3 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Sectoraal Comité

Aanvraag tot machting door het Sectoraal Comité

Versie 2.0 (06/08/2012) - 17.77 KB Bestand PDF

SEALS v1

De webservice Seals (voorheen bekend als Codage v2) is de opvolger van Codage v1 en maakt het coderen en decoderen van gegevens in een medische context mogelijk.

Versie 2.2 (06/07/2022) - 1.19 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Beraadslaging nr. 12/090 van 16 oktober 2012

Beraadslaging nr. 12/090 van 16 oktober 2012 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door ziekenhuizen aan het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid in het kader van het voorlopig systeem van bewaking van ernstige griepaandoeningen voor het griepseizoen 2012-2013.

(16/10/2012) - 272.89 KB Bestand PDF

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

 • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
 • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten